Obsah

SVIT POCTIL SVOJOU NÁVŠTEVOU TAJOMNÍK MINISTERSTVA DOPRAVY A VÝSTAVBY

Typ: ostatné
Jaroslav Kmeť si vybral Svit za cieľ svojej pracovnej návštevy, aby sa priamo s vedením samosprávy pozhováral o tom, s akými problémami sa mesto v oblasti dopravy stretáva a potrebuje riešiť, ale najmä čo potrebuje obyvateľ – občan.

S primátorkou Dášou Vojsovičovou a viceprimátorom Jánom Drobným prebrali témy ako nedostatok financií na opravy ciest a komunikácií, stav mostov v správe mesta, či budovanie cyklochodníkov. Témou však bola aj prístupová cesta do časti Pod Skalkou, ktorá je aktuálne jedinou existujúcou a v prípade nejakej nepredvídanej udalosti (akou bolo napríklad strhnutie mosta do Lopušnej doliny v uplynulom roku) by mohol vzniknúť problém so zabezpečením cestného prepojenia. Stretnutia sa zúčastnili aj ďalší hostia: podpredsedníčka hnutia Sme rodina (pre okres Poprad) Lucia Nemešová, poradca štátneho tajomníka Vincent Nemček, krajský podpredseda hnutia Sme rodina (pre Košický kraj)  Ľuboš Šuca a krajský podpredseda hnutia Sme rodina (pre Prešovský  kraj) Marek Košč.

Štátny tajomník Jaroslav Kmeť informoval vedenie mesta o tom, že sú pripravené nové projektové výzvy, prostredníctvom ktorých bude možné sa uchádzať o financie na realizácie projektov, ktoré by podporovali koncept využívania hromadnej dopravy  a cyklodopravy obyvateľmi tak, aby sa postupne eliminovala osobná automobilová doprava.

Mesto chce prepojené cyklochodníky 

Primátorka na stretnutí predostrela zámer mesta a víziu dvoch línií prepojenia cyklochodníkov a to - prepojiť cyklochodník, ktorý bude vybudovaný v oblasti bagroviska s úsekom cyklochodníka, ktorý vznikne súbežne s podchodom pri rekonštrukcii železničnej trate. A v druhej línii má mesto zámer spojiť existujúci chodník pre peších a cyklistov (popri I/18), ktorý končí na križovatke s Hviezdoslavovou ulicou tak, aby pokračoval až k „motorestu“ a napájal sa na cyklochodník popri rieke Poprad vedúci do Lopušnej doliny. Mesto vypracuje na tento zámer projekt a zašle ho do zásobníka projektov, aby tak mohlo promptne reagovať a mohlo sa hneď uchádzať o financie na jeho realizáciu v prípade vyhlásenia výzvy.

„Teším sa tejto ďalšej vzácnej návšteve v našom meste. Pán štátny tajomník Kmeť bol v jednaní veľmi ústretový , zaujímali ho problémy, s ktorými sa naša samospráva musí vysporiadať mnohokrát bez pomoci štátu. O to je to časovo náročnejšie a aj preto sa znižuje kvalita bývania občanom nefunkčnými chodníkmi, či havarijným stavom ciest,“ dodáva primátorka Dáša Vojsovičová.

 

 


Vytvorené: 6. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 6. 5. 2021 15:27
Autor: Daniela Virostko