Obsah

Štátny fond rozvoja bývania oslávil 20 rokov

Typ: ostatné
Štátny fond rozvoja bývania oslávil 20 rokov Štátny fond rozvoja bývania funguje už dvadsať rokov. Od svojho založenia v roku 1996 poskytol podporu pre 48-tisíc klientov v sume viac ako 2,7 miliardy eur.

Štátny fond rozvoja bývania funguje už dvadsať rokov. Od svojho založenia v roku 1996 poskytol podporu pre 48-tisíc klientov v sume viac ako 2,7 miliardy eur.

Počas svojej dvadsaťročnej existencie fond preukázal svojou činnosťou nezastupiteľné postavenie medzi ekonomickými nástrojmi štátnej pomoci v oblasti bytovej výstavby a obnovy bytového fondu. „Prispeli sme k výstavbe a obnove 289702 bytových jednotiek. Okrem toho sme poskytli podporu pre 22 zariadení sociálnych služieb s kapacitou 483 lôžok pre seniorov. V segmente obecných nájomných bytov sme podporili 1938 projektov v 1 638 mestách a obciach pri výstavbe a kúpe 35403 nájomných bytov,“ informuje generálny riaditeľ ŠFRB Juraj Kurňavka, ktorý uvažuje aj o nových programoch rozvoja pre ŠFRB, napríklad pri obnove študentských domov, internátov a pod.

„Keďže gro našej podpory získavajú samosprávy a obce a vieme, že už dnes nezabúdajú ani na seniorov – môže fond ešte väčšmi ako doteraz participovať na výstavbe či obnove zariadení sociálnych služieb, domovov dôchodcov alebo iných špecializovaných zariadení. Sami vieme, aké potrebné sú parkovacie miesta – prečo nepodporovať aj tie?“ vraví Kurňavka.

Štátny fond rozvoja bývania je finančná inštitúcia, ktorej správu vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Zriadenie ŠFRB v roku 1996 v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR a Koncepciou štátnej bytovej politiky znamenalo rozhodujúci prelom v oživení bytovej výstavby na Slovensku.
Podpora rozvoja bývania zo štátneho fondu sa zameriava najmä na výstavbu obecných nájomných bytov a na obnovu a zatepľovanie bytového fondu. Zvýhodnená podpora sa poskytuje aj mladým rodinám vo veku do 35 rokov, odchovancom detských domovov a zdravotne ťažko postihnutým občanom na obstaranie si vlastného bývania, ako aj mestám a obciam pri výstavbe a obnove zariadení sociálnych služieb. V súčasnosti má fond 69 zamestnancov a rozpočet na podpory vo výške 389 miliónov eur. V roku 2015 podporil výstavbu a obnovu 42 605 bytových jednotiek.

V meste Svit sa s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania podarilo vystaviť a obnoviť doposiaľ celkovo 276 bytových jednotiek v 6 nájomných bytových domoch v hodnote 9 393 428 ,- €. Aj vďaka tomu má mesto v pláne naďalej pokračovať v spolupráci so Štátnym fondom rozvoja bývania a vďaka jeho podpore plniť ďalšie plány týkajúce sa nielen bytov, ale aj ďalších špecializovaných zariadení.


Vytvorené: 22. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 11:42
Autor: Správca Webu