Obsah

STÁLE PLATÍ ZÁKAZ POUŽÍVANIA PYROTECHNIKY

Typ: ostatné
STÁLE PLATÍ ZÁKAZ POUŽÍVANIA PYROTECHNIKY 1S blížiacimi sa Vianocami a Silvestrom vystupuje do popredia tendencia používať pyrotechniku. Je nutné si však uvedomiť, že používanie pyrotechniky na území mesta Svit okrem Silvestra a výnimiek uvedených vo všeobecne záväznom nariadení je zakázané.

Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia hrozí pokuta od 33 eur až do výšky 500 eur, v prípade právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov môže byť pokuta až viac než 12-násobne vyššia.

Na základe problémov a rôznych iných nepríjemností s používaním pyrotechniky v denných aj nočných hodinách, kedykoľvek v roku, schválilo mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzné nariadenie o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Svit. V súčasnom období platná právna úprava zákona už splnomocňuje mestá a obce, aby svojimi všeobecne záväznými nariadeniami mohli obmedziť alebo usmerniť používanie pyrotechniky.

Vo všeobecnom záväznom nariadení č.9/2016, ktoré mesto Svit prijalo, je stanovená výnimka používania pyrotechniky  a to počas Silvestra t.j. 31. decembra od 22.00 hod. do 1. januára do 02.00 hod. Pri používaní pyrotechniky sú stanovené ďalšie výnimky, v rámci ktorých je možné pyrotechniku použiť  počas konania verejných zhromaždení občanov pri príležitosti pamätných podujatí celoštátneho, regionálneho a mestského významu, pri konaní verejných zhromaždení občanov, verejných kultúrnych a športových podujatí, ktoré svojim charakterom sú prínosom pre rozvoj mesta a jeho mestských častí a pri konaní príležitostných trhov.

Zábavnou pyrotechnikou sa rozumejú pyrotechnické výrobky určené na zábavné účely kategórie F2, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch a kategórie F3, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo a je určená na používanie vonku - na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie.

Zákaz sa vzťahuje na zábavnú pyrotechniku kategórie F2, ktorú je možné predávať len zákazníkom od 18 rokov - ide o rôzne delobuchy, rakety, rímske sviece, fontánky a podobne. Zábavnú pyrotechniku kategórie F3 je možné predávať len osobám starším ako 21 rokov. V tejto kategórii sa nachádzajú produkty ako sú silnejšie delobuchy, rakety a kompakty.

 


Vytvorené: 16. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 12. 2021 10:03
Autor: red