Obsah

SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE JUBILANTOV

Typ: ostatné
SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE JUBILANTOV 1V stredu 23. septembra 2021 sa primátorka mesta Svit Ing. Dáša Vojsovičová stretla s občanmi mesta Svit pri príležitosti osláv ich životného jubilea.

V stredu 23. septembra 2021 sa primátorka mesta Svit Ing. Dáša Vojsovičová stretla s občanmi mesta Svit pri príležitosti osláv ich životného jubilea.  Pozvanie prijali občania, ktorí dovršili v roku 2021 okrúhle alebo vysoké jubileum ale aj občania, ktorí životné výročia oslávili v minulom roku a to vzhľadom k tomu, že pandemická situácia nedovoľovala realizovať akékoľvek stretnutia v roku 2020.

Spoločné slávnostné stretnutie sa uskutočnilo na Mestskom úrade vo Svite, kde Ing. Vojsovičová prijala desať oslávencov.

Primátorka mesta každému z jubilantov osobitne zablahoželala, obdarovala darčekom.a vyjadrila poďakovanie, patričnú pozornosť a úctu za roky ich prínosu pre naše mesto. Zároveň zaželala všetkým oslávencom dlhé obdobie plné lásky, radosti, spokojnosti a hlavne pevného zdravia v tejto náročnej dobe.

Oslávenci sa počas stretnutia občerstvili pripraveným pohostením. Stretnutie sa nieslo v v priateľskej a družnej nálade.  Príjemnú atmosféru umocnili hudobným programom pedagógovia zo SZUŠ Fantázia. Predstavili sa Monika Piekielnická a Tomáš Koky.

Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo za dodržania všetkých protipandemických opatrení na základe aktuálneho zaradenia okresu podľa covid semaforu. Stretnutie sa uskutočnilo v režime protiepidemiologických opatrení O-T-P a s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 u všetkých prítomných.-

-

---------

-

 


Vytvorené: 24. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 24. 9. 2021 09:21
Autor: red