Obsah

Škola rodinných financií vo Svite

Typ: ostatné
Mesto Svit sa zapojilo do grantovej výzvy s názvom Škola rodinných financií (ŠRF), ktorú vyhlásila mimovládna organizácia Nadácia pre deti Slovenska.

Mesto Svit sa zapojilo do grantovej výzvy s názvom Škola rodinných financií (ŠRF), ktorú vyhlásila mimovládna organizácia Nadácia pre deti Slovenska.

Škola rodinných financií je na Slovensku prvý komunitný vzdelávací program zameraný na finančné vzdelávanie s cieľom rozvíjať finančnú gramotnosť rodín, komunít, sociálne slabších vrstiev a všetkých ľudí, ktorá úzko súvisí so zamestnanosťou. Taktiež napomáha sociálnemu a finančnému začleneniu rodín a všetkých jej členov do spoločnosti prostredníctvom zvýšenia dostupnosti sociálno-finančného vzdelávania a zlepšenia stability rodinného života.

Projekt mesta Svit s názvom „Rozumne utrácať, múdro sporiť“ bol medzi úspešnými žiadateľmi o grant a teda mesto poskytne bezplatné finančné vzdelávanie sociálne znevýhodneným osobám v rozsahu 32 hodín.

Tento projekt bude prebiehať počas mája a júna 2016 a uskutoční sa 16 stretnutí v dĺžke trvania 2 hodiny na ZŠ Mierová a nosnými témami budú napr.: hlavné zdroje príjmu, ako si hľadať prácu, ako začať podnikať, dane a poplatky, osobný a rodinný rozpočet, komunikácia s bankou, efektívne sporenie, základy investovania a úvery, pôžičky, splátky, exekúcie. Prebehnú aj praktické aktivity ako simulácia pracovného pohovoru a vytvorenie úspory z vlastného príjmu.

Písacie potreby a pitný režim bude pre účastníkov zabezpečený zdarma.

Touto cestou by sme chceli vyzvať všetkých záujemcov vzdelávací program ŠRF aby sa prihlásili osobne v budove Mestského úradu, mailovo na maria.rusinova@svit,sk alebo telefonicky na 052 7875 110, nakoľko je počet obmedzený na 25 ľudí.


Vytvorené: 12. 2. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2018 22:51
Autor: Správca Webu