Obsah

Separujeme správne?

Typ: ostatné
Separujeme správne? Medzi najdôležitejšie problémy dnešnej doby môžeme zaradiť znečisťovanie životného prostredia a produkciu odpadov. S rýchlym rastom výroby a spotreby rastie nielen čerpanie prírodných zdrojov ale aj produkcia biologicky nerozložiteľných odpadov vylučovaných do prostredia.

Medzi najdôležitejšie problémy dnešnej doby môžeme zaradiť znečisťovanie životného prostredia a produkciu odpadov. S rýchlym rastom výroby a spotreby rastie nielen čerpanie prírodných zdrojov ale aj produkcia biologicky nerozložiteľných odpadov vylučovaných do prostredia.

Ekologické problémy sú dôsledkom rýchleho rozvoja ľudskej spoločnosti, pri ktorom akoby sa pozabúdalo na rešpektovanie prírodných zákonitostí. Nakladanie s odpadom a predovšetkým snaha o minimalizáciu produkcie odpadu by mala byť úlohou každého z nás a keď už odpad vznikne, musíme sa snažiť o čo najúčinnejšie a najekologickejšie nakladanie s ním. V samotnom meste Svit to predstavuje úspešné vytvorenie vyhovujúceho systému separovaného zberu odpadov.

V súčasnosti je v našom meste zavedený donáškový systém zberu do zberných nádob, farebne odlíšených, ktoré sú umiestnené v tzv. „hniezdach“. Po získaní príspevku z Recyklačného fondu, tieto „hniezda“ budú zahustené ďalšími zbernými nádobami na separovaný zber.

Tu môžeme separovať:

Do žltej zbernej nádoby patria: plasty, kovové obaly a tetrapaky – plastové fľaše od nápojov – číre, zelené, modré, červené, hnedé, žlté, od jedlého oleja, plastové obaly z drogérie, čisté igelity, železné a hliníkové plechovky, VKM-tetrapaky od trvanlivého mlieka a nápojov.

Nepatria sem znečistené plasty potravinami, zeminou, farbami, maltou, obaly od sladkostí a slanosti napr. kávy, „sáčkových“ polievok, celofán, podlahové krytiny, guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov ,polystyrén, hygienické potreby / plienky a pod./,autoplasty.

Dôležité: Plastové fľaše, tetrapaky a kovové obaly pred vhodením do zbernej nádoby stlačiť nohou.!

Do zelenej zbernej nádoby patrí: číre, zelené, hnedé sklenené fľaše od nápojov, zaváranín, tabuľové sklo.

Nepatrí sem znečistené sklo napr. potravinami, farbami, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, dymové a drôtené sklo, sklobetónky, žiarivky, výbojky, plexisklo, TV obrazovky.

Do modrej zbernej nádoby patria: noviny, časopisy, katalógy, letáky, zošity, knihy, vlnitá lepenka, kartónové krabice, kancelársky papier.

Nepatrí sem: mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, kopírovací a voskový papier, hygienické potreby (plienky), tetrapaky od mlieka, džúsov, a pod.

Dôležité: Kartónové obaly pred vhodením do zbernej nádoby stlačiť nohou!

Dôsledným a zodpovedným separovaním odpadu šetríme prírodné zdroje a znižujeme množstvo odpadu uloženého na skládku a tým pomôžeme znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa aktívne zapájajú do separovaného zberu odpadov v meste Svit.

Ing. Zlata Drugačová

vedúca SZ TS Mesta Svit


Vytvorené: 16. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 11:42
Autor: Správca Webu