Obsah

Seniori sa opäť stretli s predstaviteľmi mesta

Typ: ostatné
Seniori sa opäť stretli s predstaviteľmi mesta 1Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) vo Svite v spolupráci so spoločenskými organizáciami mesta a ostatnými organizáciami združujúcimi seniorov na území mesta zorganizovala už deviatykrát novoročné stretnutie seniorov s primátorkou, poslancami a ďalšími dôležitými predstaviteľmi mesta. Pozvaní boli i zástupcovia mestských podnikov, základných škôl či firiem pôsobiacich na území mesta.

Keďže seniori tvoria pomerne veľkú časť obyvateľstva v meste, práve toto stretnutie je príkladom spolupráce seniorov, ktorí sú organizovaní vo viacerých kluboch či organizáciách. Považujú to za skvelú príležitosť pochváliť sa, ako sa im darí. Dávajú najavo čo ich teší, ale aj to, čo ich v živote a najmä v meste trápi. Stretnú sa s rovesníkmi, zabavia sa a užijú si príjemné chvíle. Stretnutie otvoril presdeda ZO JDS vo Svite Miroslav Jurčák, ktorý najprv privítal vzácnych hostí a všetkým prítomným sa prihovoril. Vyzdvihol najmä dôležitosť ochrany práv seniorov a sprostredkovanie ich podnetov prostredníctvom interpelácií poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva. Poďakoval aj za pomoc pri organizovaní podujatí počas roka, pochválil spoluprácu s mládežníkmi z Centra voľného času a vyzdvihol ochotu seniorov pomáhať pri podujatiach pripravovaných mestom, do ktorých sa radi zapájajú.

Na stretnutí boli vyhlásené aj Osobnosti roka 2018 spomedzi seniorov. Prvé ocenenie získala súčasná tajomníčka ZO JDS vo Svite Anna Gejdošová, ktorú si mnohí určite pamätajú najmä z Mestskej knižnice, kde si odpracovala krásnych 39 rokov. Za jej pôsobenia v knižnici sa podarilo zaviesť viaceré technické noviny vrátane internetu, v roku 2009 získala Cenu primátora mesta Svit. Ďalšie ocenenie bolo udelené významnému mužovi v novodobých dejinách mesta Svit - Ing. Michalovi Ľachovi. Od roku 1972 začal pracovať v Chemosvite, kde prešiel viacerými funkciami. V roku 1989 bol zvolený za riaditeľa a po transformácii na akciovú spoločnosť pokračoval vo funkcii generálneho riaditeľa. Je nositeľom štátneho vyznamenania radu Ľudovíta Štúra 1. stupňa, Krištáľového krídla za hospodárstvo a ocenenia pre Top manažéra kvality. V roku 1994 sa stal čestným občanom mesta Svit a v roku 2006 mu bola udelená Cena primátora. 

Po oceňovaní sa prítomným seniorom prihovorila aj primátorka mesta Dáša Vojsovičová. Zdôraznila, že seniori sú najaktívnejšou skupinou v rámci mesta a požiadala ich, aby boli našimi očami aj ušami a aj naďalej prichádzali s nápadmi a ideami.

Svitskí seniori zhodnotili na stretnutí svoje aktivity počas predchádzajúceho roka. Aj tentokrát dokázali, že žijú bohatým kultúrnym a spoločenským životom, organizujú športové akcie, rôzne výlety, pomáhajú pri podujatiach a v týchto aktivitách plánujú naďalej pokračovať.


Vytvorené: 12. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 2. 2019 09:22
Autor: JUDr. Lenka Faixová