Obsah

SČÍTANIE OBYVATEĽOV

Typ: ostatné | náš tip
SODBĎaľším krokom je asistované sčítanie. Ak sa pandemická situácia nezhorší, bude asistované sčítanie prebiehať od 3.5.2021 do 13.6.2021.

Sčítanie Obyvateľov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „SODB“) možno považovať za najstarší druh štatistiky, má dlhodobú tradíciu vo svete i na Slovensku. Je osobitým druhom štatistického zisťovania, ktoré sa na Slovensku uskutočňuje každých desať rokov, naposledy sa konalo v roku 2011. Predmetom sčítania sú všetci obyvatelia SR a všetky byty a domy na území SR. SODB je jediným štatistickým zisťovaním, ktorého obsah, rozsah a spôsob vykonania v SR ustanovuje osobitný zákon. SODB má nielen štatistický, ale aj celospoločenský význam.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov predstavuje jedinečný zdroj informácií a štatistických údajov o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a bývaní. Sčítaním sa zisťujú informácie, ktoré nie sú súčasťou žiadneho iného zisťovania v SR. Sčítanie vytvára súbor hodnotných informácií dostupných širokej verejnosti, ktoré ovplyvňujú politické, sociálne a ekonomické rozhodovanie od celoštátnej, cez regionálnu až po lokálnu úroveň. Informácie získané sčítaním sú dôležité aj pre súkromnú sféru a akademickú obec.

Aké sú špecifiká SODB 2021?

SODB 2021 je prvým integrovaným a plne elektronickým sčítaním na Slovensku. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných v teréne. SODB 2021 prebieha výlučne elektronicky, bez použitia papierových formulárov, prostredníctvom elektronického formulára na sčítanie domov a bytov a elektronického formulára na sčítanie obyvateľov.

Kedy prebieha sčítanie obyvateľov?

Elektronické Sčítanie obyvateľov samovyplnením sčítacieho formulára už prebehlo v termíne od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Ďaľším krokom je asistované sčítanie. Ak sa pandemická situácia nezhorší,  bude asistované sčítanie prebiehať 6 týždňov od 3.5.2021 do 13.6.2021.

Ako bude asistované sčítanie obyvateľov vyzerať v praxi?

Asistované sčítanie realizuje v súčinnosti so Štatistickým úradom SR samospráva. Je sčítaním, pri ktorom sa používa asistovaná služba, t. j. sčítanie sa realizuje s pomocou stacionárnych a mobilných asistentov. Samospráva na území obce zriaďuje kontaktné miesta. Na kontaktnom mieste je k dispozícii stacionárny asistent, ktorý pomôže obyvateľovi sa sčítať, ak ho o to požiada alebo mu poskytne techniku, aby sa sčítal sám. Ak nemôžete navštíviť kontaktné miesto máte možnosť objednať si k sebe domov zavolaním na obec alebo na číslo call centra mobilného asistenta, ktorý vás sčíta v pohodlí domova.

Čo môže po nás žiadať asistent?

Asistent je vybavený tabletom, na ktorom obyvateľa sčíta alebo tablet poskytne obyvateľovi, aby sa sčítal sám. Pokiaľ obyvateľa sčítava asistent môže si vyžiadať pri úvodnej autentifikácii buď rodné číslo alebo zadnú stranu občianskeho preukazu. Žiadne doklady alebo iné písomnosti obyvateľ nepredkladá a asistent ich ani nežiada.

Ako zistí obyvateľ, že skutočne asistent zapísal údaje, ktoré uviedol?

Po vyplnení poslednej otázky elektronický formulár ponúkne zhrnutie. Toto zhrnutie je potrebné si dôkladne preštudovať, skontrolovať odpovede a prípadne ak nie je obyvateľ spokojný, umožňuje zhrnutie aj opravu konkrétnej otázky. Po prekontrolovaní a schválení zhrnutia môže mobilný alebo stacionárny asistent zaslať formulár do systému. Obyvateľ by si mal následne vyžiadať potvrdenie o sčítaní.

Čo je rozhodujúci okamih sčítania?

Rozhodujúci okamih sčítania je dátum, ku ktorému sa musia vzťahovať údaje, ktoré uvediete do sčítacieho formulára, týmto okamihom je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.  To znamená, že pri sčítaní, ktoré sa uskutoční od 15. februára 2021, uvediete údaje, ktoré boli aktuálne k tomuto dátumu. V praxi to znamená napr.: zosobášili ste sa v marci 2021, v sčítacom formulári pri otázke „Aký je Váš rodinný stav?“ označíte „slobodný/slobodná“ pretože údaj sa vzťahuje k rozhodujúcemu okamihu k 1. 1. 2021, kedy ste ešte boli slobodný/á. Iný príklad: Za dieťatko, ktoré sa Vám narodilo 1. januára 2021 sčítací formulár nevypĺňate.

Aké otázky obsahuje sčítací formulár?

Prostredníctvom sčítacieho formulára pre obyvateľov sa zisťujú iba údaje, ktoré nebolo možné získať v požadovanej kvalite z existujúcich administratívnych zdrojov. V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je teda otázok menej. Sčítací formulár obsahuje napr. otázku o súčasnom pobyte, o rodinnom stave, o zamestnaní, o dochádzke do zamestnania, o národnosti, o materinskom jazyku, o náboženstve, o vzťahoch medzi členmi domácnosti.

Je sčítanie pre obyvateľov povinné?

V súlade so zákonom o sčítaní sú všetci obyvatelia Slovenska povinní sčítať sa.

 

Viac informácií a taktiež formulár na sšítanie nájdete na adrese https://www.scitanie.sk/


Vytvorené: 15. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 4. 2021 10:29
Autor: