Obsah

ROZSVIETILA SA UŽ POSLEDNÁ ADVENTNÁ SVIECA

Typ: ostatné
Vianoce sú tu o pár dní. V uplynulú nedeľu v komornej atmosfére a bez prítomnosti verejnosti z dôvodu protipandemických nariadení rozsvietila štvrtú adventnú sviecu symbolicky primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová spolu s rímskokatolíckym farárom ThDr. Štefanom Vitkom PhD.

Pri tejto príležitosti sa Vám takto sprostredkovane prihovára primátorka mesta:

"V 4. adventnú nedeľu, ktorá je označovaná aj ako zlatá, som sa pri zapaľovaní sviečky stretla s pánom farárom rímskokatolickej farnosti u nás vo Svite s ThDr. Štefanom Vitkom, PhD.

Z dôvodu aktuálnej situácie sme tam ale stáli osamote. Pripomenuli sme si spoločne minulosť, keď sme sa mohli prihovoriť našim občanom a tento čas stráviť spoločne. Áno, Vianoce sú každý rok, ale ich čaro a jedinečnosť  sa nedá ničím nahradiť.

Je to obdobie, ktoré má neopísateľnú silu pre dieťa, alebo aj pre tých, ktorí toho v živote už veľa prežili. Vianoce sú časom, keď máme možnosť zastaviť sa a stíšiť. Pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Je to čas, keď niečo nové prichádza. Je to čas hľadania pokoja, vytrhnutia sa z bežného kolobehu, kde sa stále nad niečím zamýšľame a trápime.

4. svieca je „Láska", ktorá má veľa podôb... Láska matky, láska v rodine, láska k životu. Je dobré ak je  medzi nami menej takých, ktorí vidia len seba a svoje ciele.

Prajme si v tomto predvianočnom čase, aby každý z nás udržiaval plamene štyroch adventných sviec - „Mieru, Viery, Lásky a Nádeje“ neustále zapálené a aby ich symbolika pretrvávala v našom živote."

 

Prihovára sa i Štefan Vitko, farár rímskokatolíckej cirkvi:

"V živote sa občas stane, že sa ocitneme v tme. Je všade okolo nás. Nesvieti slnko a nemáme pri sebe ani umelý zdroj svetla. Vtedy iba tŕpneme a nie sme schopní akejkoľvek aktivity. V tej tme zrazu uvidíme svetlo. V duši sa objaví nádej. Pookrejeme. Minimálne z dvoch dôvodov. Uvidíme vo svetle svet okolo seba a tiež preto, že za svetlom je vždy nejaký človek. Sú situácie, kedy sa nám žiada uvidieť človeka. Svetlo prináša človek.

            Na adventnom venci žiaria štyri sviece. To je maximum, čo sa týka adventného venca. Svätopisec napísal: „...tma pominula a nastal deň.“ Je koniec tmy. Prichádza Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Ak je pravdou, že za každým svetlom je človek, tak potom za tým štvrtým - adventným – je Bohočlovek – Ježiš Kristus. Prichádza preto, aby nás zbavil tmy hriechu a temnoty Zlého. Máme dôvod na to, aby sme sa v tomto svetle radovali dlhodobo. Všetky iné svetlá nám poslúžia krátkodobo. Svetlo Božieho Syna nám poslúži pre večnosť.

            Všetkým nám prajem, aby sme sa z tohto Svetla úprimne potešili, nabrali si z neho a posvietili iným ľuďom týmto Svetlom, ktoré nikdy nezapadá.

                                                                                                         


Vytvorené: 21. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 1. 2022 11:35
Autor: Daniela Virostko