Obsah

Rokovanie s generálnym riaditeľom Nemocnice Poprad

Typ: ostatné
Primátor mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek privítal v utorok 16. februára 2016 na pôde Mestského úradu vo Svite generálneho riaditeľa Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Petra Petruša.

Primátor mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek privítal v utorok 16. februára 2016 na pôde Mestského úradu vo Svite generálneho riaditeľa Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Petra Petruša.

Témou stretnutia bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úrovni podtatranského regiónu. Generálny riaditeľ informoval primátora o zavádzaní nových diagnostických a liečebných postupov a zároveň predstavil víziu, kam plánuje nové vedenie popradskej nemocnice smerovať aktivity tohto najväčšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v okrese Poprad. Záujmom vedenia nemocnice je riešenie dlhodobých problémov v tejto oblasti a podľa slov generálneho riaditeľa chce vedenie nemocnice intenzívnejšie spolupracovať s ambulanciami prvého kontaktu tak, aby v čo najkratšom čase zvýšilo dostupnosť a úroveň poskytovanej následnej nemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Primátor M. Škvarek v diskusii predstavil zámer vedenia mesta vybudovať vo Svite novú modernú polikliniku. Obaja aktéri rokovania sa zhodli, že v súčasnej dobe je potrebné realizovať čo najskôr túto myšlienku a konštatovali potrebu dôkladnej analýzy rozsahu primárnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorá by sa v novej poliklinike mala poskytovať. Generálny riaditeľ nemocnice Peter Petruš vyslovil názor, že v prípade, ak by mesto v spolupráci s lekármi prvého kontaktu do tohto zámeru vstúpilo, tak bude vedenie nemocnice v Poprade súčinné a podporí túto aktivitu.

Primátor mesta Svit počas stretnutia vyslovil uznanie gen. riaditeľovi Petrušovi a vedeniu nemocnice vzhľadom na vlastné skúsenosti nadobudnuté 22 ročnou prácou v zdravotníckom prostredí. Vyzdvihol najmä rozvoj infraštruktúry, keďže v prostredí nemocnice v minulosti pôsobil 7 rokov a teda manažovanie zdravotníckeho zariadenia mu nie je cudzie. V závere vyjadril nádej, že spolupráca vedenia nemocnice a samospráv v spádovej oblasti bude na prospech pacientov.


Vytvorené: 23. 2. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2018 22:51
Autor: Správca Webu