Obsah

Projekt paletového sedenia podporila Prvá stavebná sporiteľňa

Typ: ostatné
Prístrešok CVČ Víťazný projekt CVČ s názvom "Prístrešok na paletové sedenie" je úspešne ukončený.

Projekt s názvom ,,Prístrešok na paletové sedenie“ bol podaný za mesto Svit v zastúpení pracovníčky Centra voľného času, ktoré je  v pôsobnosti mesta Svit v januári 2022. V marci 2022 bola od PSS (Prvej stavebnej sporiteľne) prijatá kladná odpoveď, kde spoločnosť vybrala tento projekt a odsúhlasila na jeho realizáciu  finančné prostriedky v sume 1686 €.

Vytýčený čas na realizáciu projektu bol od mája 2022 do konca decembra 2023. "V spolupráci s Mládežníckym parlamentom, členmi Jednoty dôchodcov vo Svite, ale aj pracovníkmi TS mesta Svit sa nám podarilo skrátiť čas jeho realizácie. Prístrešok je umiestnený pri zadnom vchode CVČ budovy Msú vo Svite. Slúžiť bude členom záujmových útvarov, ich rodinným príslušníkom, seniorom, ktorí majú v blízkosti vybudované petangové ihrisko, ale aj širokej verejnosti pri rôznych akciách organizovaných mestom Svit," uviedla Janka Koreňová z CVČ.

Ako ďalej J. Koreňová povedala, týmto by CVČ Svit chcelo poďakovať vedeniu mesta za podporu k podaniu žiadosti a Prvej stavebnej spoločnosti za to, že ich projekt prístrešku zaujal a podporili ho. "Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave, ale aj realizácii. Aj v tomto projekte bolo vidno, akí vieme byť nápomocní, vedeli sme spojiť svoje sily a urobiť dobrú vec, ktorá má zmysel a bude slúžiť všetkým," uzavrela J. Koreňová.


Vytvorené: 7. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 7. 9. 2023 9:30
Autor: red.