Obsah

PRISTAVENIE VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV

Typ: ostatné
Technické služby mesta SvitTechnické služby v dňoch 4.5 až 17.5.2021 s výnimkou nedele od 9.00 do 17.00 umiestnia postupne v meste Svit veľkoobjemové kontajnery. Chceme požiadať občanov, aby do VOKOV umiestnili len vybrané druhy odpadov ,súčinnosť poskytne Mestská polícia. Umiestnenie odpadu bude umožnené len občanom mesta.

Vzhľadom k tomu, že v minulosti dochádzalo k zneužívaniu pristavených VOKOV  (napr. umiestňovaný nebezpečný odpad, stavebná suť, ukladanie odpadov občanmi okolitých dedín) , bude preberanie odpadu monitorované zamestnancami Technických služieb v súčinnosti s Mestskou políciou mesta Svit. Chceme požiadať občanov , aby sa preukázali dokladom  potvrdzujúcim trvalý pobyt v meste Svit.

Do kontajnerov je možné umiestňovať nasledovný druh odpadov:

starý nábytok, posteľ, sedačka, kreslo, stoličky, starý koberec alebo podlaha, objemné obaly, drevené okenné rámy bez skiel, matrace, dvere. Starý nábytok rozoberte na menšie časti, aby zaberal čo najmenší objem, kovania nie je potrebné odstrániť.

Do VOKOV nepatrí:

stavebný odpad, odpad zo záhrady, elektro odpad (chladničky, televízory, práčky), bežne zbieraný vytriedený komunálny odpad (papier, kartón, sklo, plasty, kovy), pneumatiky, nebezpečný odpad (oleje, plechovice z farieb, riedidiel,  batérie,  a pod.).

Odpad, ktorý nestihnete umiestniť do veľkoobjemového kontajnera, alebo ktorý nie je predmetom tohto zberu, môžete odviezť celoročne na zberný dvor, kde vám bude odobratý bezplatne  (neplatí pre stavebný odpad).

Harmonogram:

Miesto Dátum
Za Sintrou – kultúrny dom 4.5.2021 UT
Pri Agromilku 5.5.2021 ST
Pri bývalom sklenárstve 6.5.2021 ŠT
Pri Rybárskom dome 7.5.2021 PI
Záhradná – pri garažach 8.5.2021 SO
Štúrova medziblok 10.5.2021 PO
Štefánikova medziblok 11.5.2021 UT
Za bývalým daňovým úradom 12.5.2021 ST
Železničná- vjazd do Podskalky 13.5.2021 ŠT
Železničná – Lesná 14.5.2021 PI
Horská  - na vodáreň 15.5.2021 SO
Za kultúrnym domom – Podskalka 17.5.2021 PO
 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvorené: 30. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2021 13:30
Autor: Technické služby mesta Svit