Obsah

PRIMÁTORKA MESTA, POSLANKYNE A POSLANCI SLÁVNOSTNE ZLOŽILI SĽUBY

Typ: ostatné
PRIMÁTORKA MESTA, POSLANKYNE A POSLANCI SLÁVNOSTNE ZLOŽILI SĽUBY Primátorka obhájila svoj mandát a povedie naše mesto naďalej najbližšie štyri roky. Do poslaneckých lavíc zasadli štyria noví a ôsmi pokračujúci zástupcovia ľudu. Všetci zložili sľuby v utorok 15. novembra 2022 na ustanovujúcom rokovaní Mestského zastupiteľstva Svit.

Po úvodnom oznámení výsledkov volieb zložila sľub primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová a v krátkom príhovore poďakovala za dôveru a vyslovila vieru v úspešné a mestu prospešné nasledujúce štvorročné obdobie. Ustanovujúceho rokovania sa zúčastnili aj poslanci, ktorí svoj mandát neobhájili, ale sa rozhodli už nekandidovať. Tým primátorka mesta poďakovala za poďakovala za vykonanú prácu počas predchádzajúceho funkčného obdobia a popriala im mnoho zdravia, pohody a úspechov do ďalšieho pôsobenia.

Následne zložili jednotlivo sľub aj poslanci Mestského zastupiteľstva: Ing. Ján Drobný,  PhDr. Marianna Šramková, PhD., MBA, MUDr. Ivana Švagrovská, Milan Jambor, Mgr. Martin Míčka, Mgr. Eva Kačmarčíková, MUDr. Lenka Sako, Ing. Ivan Zima, PhDr. Mgr. Ladislav Kalasz, Jana Bobulová, Ing. Denisa Martinková a Ing. Miroslav Hollý.

Do funkcie viceprimátora mesta bol opäť vymenovaný Ing. Ján Drobný. Poslanci rokovali okrem iných bodov aj o zložení mestskej rady a tiež o predsedoch komisií pri mestskom zastupiteľstve.

Mestská rada bola navrhnutá v zložení: Ing. Ján Drobný, MUDR. Ivana Švagrovská, PhDr. Mgr. Marianna Šramková PhD.  a Ing. Ivan Zima. Zloženie rady však bolo schválené nasledovne: MUDR. Ivana Švagrovská, PhDr. Mgr. Marianna Šramková PhD. MBA a Ing. Denisa Martinková.

Predsedovia komisií boli zvolení nasledovne:

  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – Janka Bobulová.
  • Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu – Ing. Denisa Martinková.
  • Komisia výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu – MUDr. Ivana Švagrovská. Bola zvolená po pozmeňujúcom návrhu, pôvodne bol navrhovaný ako predseda Ing. Ivan Zima.
  • Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna – PhDr. Mgr. Ladislav Kalász. Bol zvolený po pozmeňujúcom návrhu, pôvodne bol navrhovaný ako predseda Ing. Ján Drobný.
  • Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku – PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. MBA. Bola zvolená po pozmeňujúcom návrhu, pôvodne bola navrhovaná ako predsedníčka MUDr. Ivana Švagrovská.
  • Komisia pre Zbor pre občianske záležitosti – Mgr. Eva Kačmarčíková.

Najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa na základe pozmeňujúceho návrhu uskutoční 14. decembra 2022 o 15:30 h (pôvodne plánovaný termín bol 15. decembra).

 


Vytvorené: 22. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 11:42
Autor: Daniela Virostko