Obsah

PRÁCE NA VEREJNOM OSVETLENÍ

Typ: ostatné
Technické služby Mesta SvitSúčasťou činností Technických služieb Mesta Svit sú aj činnosti, spojené s verejným osvetlením v meste. Neustály kolotoč detekcie a následného odstraňovania porúch, nové prepojenia poškodenej kabeláže, výmeny žiariviek, či vianočná výzdoba je len skromným výpočtom rozsahu prác.

 

VEREJNÉ OSVETLENIE V MESTE SVIT

 

Súčasťou činností Technických služieb Mesta Svit sú aj činnosti, spojené s verejným osvetlením v meste. Neustály kolotoč detekcie a následného odstraňovania porúch, nové prepojenia poškodenej kabeláže, výmeny žiariviek, či vianočná výzdoba je len skromným výpočtom rozsahu prác.

 

Verejné osvetlenie v meste funguje desiatky rokov, počas tohto obdobia nedošlo k výrazným rekonštrukciám  z dôvodu morálneho a technického opotrebenia. Žiaľ zub času sa podpísal aj na stave verejného osvetlenia. Nové osvetlenie pribudlo len pri cyklistickom chodníku pri ceste E-18. Na základe vykonaného auditu je potrebné uvažovať o výmene svietidiel, čo by čiastočne prispelo k úsporám v spotrebe energie.

Podstatnejším problémom sú stĺpy verejného osvetlenia, z ktorých časť je v zlom technickom stave. Ich výmena sama osebe neprinesie úsporu spotreby elektrickej energie. Z rovnakej kategórie sú rozvody kabeláže, ktoré sú častokrát poškodené rôznymi výkopovými prácami, alebo aj desiatkami rokov fungovania. Rôzne externé firmy, zaoberajúce sa distribúciou sietí, internetu, energií poškodia kabeláže, pričom detekcia poškodenia miesta je veľmi zložitá. Opravné práce nahradenia poškodených elektrických vedení sú finančne a časovo náročné. Na základe auditu by rekonštrukčné práce, súvisiace s výmenou stožiarov a kabeláže znamenali stovky tisíc Eur, čo by sa neprejavilo k úspore elektrickej energie.

K dispozícii sú aj tzv. SMART riešenia inteligentných sietí, ktoré by napríklad zahŕňali aj možnosť nabíjania elektrických mobilných zariadení (vozidiel, motoriek, bicyklov a pod.). Na takéto finančne náročné investície je potrebné hľadať iné finančné zdroje prostredníctvom výziev , nakoľko samosprávy nemajú možnosť financovania takýchto veľkých projektov. V súčasnosti je kladený dôraz na odstránenie havarijných stavov jednotlivých okruhov. Dôvodom je radikálny medziročný nárast nákladov na energie. Z uvedeného dôvodu je najdôležitejšie nájsť finančné zdroje na krytie cca trojnásobného medziročného nárastu elektrickej energie. Týmto drastickým nárastom trpia všetky obce a mestá na Slovensku. Napríklad zverejnené informácie potvrdzujú päťnásobný rast nákladov v krajskom meste Prešov a radnica nemá zdroje na krytie tohto nárastu, čo sa prejavilo na rozhodnutí vypínať v noci verejné osvetlenie.

Na obrázku je výmena poškodenej kabeláže verejného osvetlenia na Štefánikovej ulici.


Vytvorené: 8. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 13. 4. 2022 11:53
Autor: TECHNICKÉ SUŽBY MESTA SVIT