Obsah

Pozvánka na udeľovanie CENY MESTA SVIT ZA ROK 2023

Typ: ostatné
Dom kultúry, Nám. J.A.Baťu, Svit Mesto Svit pozýva širokú verejnosť na udeľovanie ocení osobnostiam, ktoré svojou aktívnou činnosťou a zanietením prispeli významnou mierou k rozvoju mesta.

Dom kultúry, Nám. J.A.Baťu, SvitV stredu 20. septembra 2023 o 16.00 hod. sa budú v Dome kultúry vo Svite slávnostne odovzdávať Ceny mesta Svit, Ceny primátorky mesta Svit vrátane ocenenia Mladá osobnosť mesta Svit.

Mesto Svit každoročne oceňuje občanov mesta, ktorí sa významnou mierou zapísali do jeho histórie, resp. ľudí, ktorí majú mimoriadne zásluhy na jeho rozvoji. Na návrhy občanov mesta, poslancov MsZ, sa Ceny mesta a Ceny primátora mesta odovzdávajú slávnostným spôsobom.

Udelenie Ceny mesta je v kompetencii poslaneckého zboru, udelenie Ceny primátora určuje primátor. V zmysle Štatútu mesta Svit je pre daný rok možné udeliť maximálne 5 Cien mesta a 10 Cien primátora.

Cena mesta, ktorá je v hierarchii cenou vyššou ako Cena primátora, sa udeľuje na základe kritérií stanovených v Štatúte mesta. Sú to:

-     vynikajúce tvorivé výkony alebo významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej,  verejnoprospešnej alebo športovej činnosti,

-     významný spôsob pričinenia sa o hospodársky alebo kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

-     výnimočný počin pri záchrane ľudských životov alebo ochrane majetku mesta a jeho občanov.

Na udelenie Ceny mesta pre rok 2023 bolo doručených  9 návrhov

Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže regionálneho rozvoja a mediálnej na svojom zasadnutí 8.6.2023 navrhla udeliť Cenu Mesta Svit: Mgr. Zuzane Kováčovej, Irene Janků, Jozefovi Kalakajovi, Viere Piekielnickej a Klubu absolventov Baťovej školy práce.

Stanovisko komisie podporili jednohlasne aj poslanci MsZ, ktorí 17. augusta 2023 na svojom 7. riadnom zasadnutí MsZ predložené návrhy aj schválili. Kto získa Ceny primátorky mesta Svit vrátane ocenenia Mladá osobnosť mesta Svit sa verejnosť dozvie už túto stredu 20.9.2023 o 16.00 hod v Dome kultúry vo Svite. 


Vytvorené: 18. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 18. 9. 2023 13:54
Autor: red.