Obsah

POŠLITE SVOJ NÁVRH NA UDELENIE CENY MESTA SVIT

Typ: ostatné
POŠLITE SVOJ NÁVRH NA UDELENIE CENY MESTA SVIT 1S postupným uvoľňovaním protipandemických opatrení a zlepšujúcou sa situáciou rastie pravdepodobnosť, že si budeme môcť užiť leto aj s kultúrnymi podujatiami.

Po ročnej pandemickej prestávke sa chce mesto Svit vrátiť k tradícií Dní mesta spojenými s ocenením osobností, ktoré pre naše mesto urobili niečo výnimočné, alebo šíria dobré meno, či reprezentujú ho. Vzhľadom na stále trvajúce obmedzenia sa však tento rok uskuoční slávnosť Dní mesta spolu s oceňovaním v úvode septembra. O konkrétnom dátume a čase budeme včas informovať. 

Mesto si týmto opäť chce uctiť ľudí - občanov, ktorí sa významnou mierou podieľali na rozvoji nášho mesta v rôznych oblastiach života. Aby bolo udeľovanie čo najobjektívnejšie, každoročne sa obracia vedenie mesta na širokú verejnosť, aby písomne najneskôr do 4. júna 2021 doručila svoje návrhy na ocenenie osobností Cenou mesta pre rok 2021.

Navrhované osobnosti musia spĺňať niektoré z nasledujúcich kritérií, ktoré sú určené štatútom mesta:

- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno - prospešnej činnosti

- významné pričinenie sa o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

- činnosť pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.

Tieto kritériá platia pre udelenie Ceny mesta Svit. Udelenie Ceny primátora je v  kompetencii primátora mesta a v hierarchii ocenení nasleduje za Cenou mesta. Ak však máte návrhy aj v tejto kategórii, vedenie mesta ich rado ich prijme. Svoje návrhy zasielajte na adresu: Mestský úrad, Hviezdoslavova 268/ 32, Svit. Na obálku napíšte heslo „Ceny mesta“.

Veríme, že aj tento rok sa s Vašou pomocou podarí nezabudnúť na nikoho, kto si takúto pozornosť zaslúži.


Vytvorené: 5. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 5. 5. 2021 14:08
Autor: Daniela Virostko