Obsah

Pošlite nám svoj návrh na udelenie ceny mesta Svit

Typ: ostatné
Erb mesta Svit Svoje návrhy a nominácie na udelenie Cien mesta, Cien primátorky a Ceny primátorky - Mladá osobnosť mesta môžete posielať najneskôr do 5. júna 2023.

Erb mesta Svit Pocta osobnostiam, ktoré pre naše mesto urobili niečo výnimočné, alebo šíria dobré meno, či reprezentujú ho udelením Cien mesta, Cien primátorky a Ceny primátorky - Mladá osobnosť mesta sa uskutoční tradične v rámci galaprogramu a to 20. septembra 2023. Mesto si týmto opäť uctí občanov, ktorí sa významnou mierou podieľali na rozvoji nášho mesta v rôznych oblastiach života.

Aby bolo udeľovanie čo najobjektívnejšie, každoročne sa obracia vedenie mesta na širokú verejnosť, aby písomne najneskôr do 7. júna 2023 doručila svoje návrhy na ocenenie osobností pre rok 2023. Návrhy, ktoré budú doručené poštou, alebo osobne cez podateľňu mestského úradu Svit po tomto termíne nebudú akceptované.

Navrhované osobnosti musia spĺňať niektoré z nasledujúcich kritérií, ktoré sú určené štatútom mesta:

 - vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti

- významné pričinenie sa o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

- činnosť pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.

Tieto kritériá platia pre udelenie Ceny mesta Svit. Udelenie Ceny primátora je v kompetencii primátora mesta a v hierarchii ocenení nasleduje za Cenou mesta. Ak však máte návrhy aj v tejto kategórii, vedenie mesta ich rado ich prijme. Svoje návrhy zasielajte na adresu: Mestský úrad, Hviezdoslavova 268/ 32, Svit. Na obálku napíšte heslo „Ceny mesta“.

Veríme, že aj tento rok sa s Vašou pomocou podarí nezabudnúť na nikoho, kto si takúto pozornosť zaslúži.


Vytvorené: 9. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 9. 5. 2023 10:53
Autor: red.