Obsah

POHREBNÉ SLUŽBY PRICHÁDZAJÚ S NOVINKAMI

Typ: ostatné
Komplexnú činnosť spojenú s prevádzkovaním cintorína a zabezpečovaním smútočných rozlúčok poskytujú Pohrebné a cintorínske služby. V ostatnom čase sa portfólio ich služieb, rovnako ako ich kvalita, výrazne zlepšili.

Komplexnú činnosť spojenú s prevádzkovaním cintorína a zabezpečovaním smútočných rozlúčok poskytujú Pohrebné a cintorínske služby. V ostatnom čase sa portfólio ich služieb, rovnako ako ich kvalita, výrazne zlepšili.

 

Poslaním príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Svit je zabezpečovať verejnoprospešné služby. Jej činnosť súvisí s udržiavaním mesta, verejného osvetlenia, odvoze komunálneho odpadu a zabezpečení separovaného zberu, prevádzkou kompostárne, čistením verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, budovaním verejnej zelene, a podobne.

 

Významnou súčasťou sú Pohrebné a cintorínske služby, ktoré v ostatných mesiacoch prešli obmenou nielen vo vedení, ale aj v realizácii svojej činnosti.

 

Bližšie k ľuďom

 

Súčasná situácia, vyplývajúca z pandémie koronavírusu, so sebou priniesla aj vyšší dopyt po pohrebných, kremačných či kamenárskych službách. Počet smútočných rozlúčok sa niekoľkonásobne zvýšil a tlak na pracovníkov je enormný. Napriek tomu sa zamestnanci Pohrebných a cintorínskych služieb vo Svite snažia vždy o maximálnu empatiu a profesionalitu.

 

V snahe o čo najväčšie skvalitnenie služieb a dostupnosť informácií je možné spojenie niekoľkými kanálmi. Okrem osobného kontaktu je k dispozícii aj non-stop telefonický kontakt, e-mail, a tiež údaje na internetových portáloch Mesta Svit a Technických služieb mesta.

 

Nová webová stránka

 

Jednou z noviniek, ktoré sa v minulom roku podarilo zrealizovať, a v súčasnej dobe výrazne pomáhajú pri komunikácii a získavaní informácií, je vlastná internetová stránka

www.pohrebysvit.sk. Okrem kontaktných formulárov tu možno nájsť všetky novinky, súčasné pandemické opatrenia, ale najmä ponuku Pohrebných a cintorínskych služieb Mesta Svit, fotogalériu, cenník, a všetky informácie, potrebné pri zabezpečovaní smútočnej rozlúčky.

 

 

Virtuálny cintorín

Súčasťou novej internetovej stránky je aj odkaz na portál www.virtualnycintorin.sk, na ktorom sú zverejnené hrobové miesta od viac 300 miest a obcí Slovenska. V roku 2021 sa medzi tieto mestá zaradilo aj Mesto Svit.

Návštevník stránky tu nájde mapy cintorínov s vyznačenými hrobmi a údajmi o zosnulých. Pre tých, ktorí nemajú možnosť navštíviť hroby osobne, je tu možnosť zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.  

 

Tam, kde ich treba

 

Nielen virtuálne, ale predovšetkým osobne, sa Pohrebné a cintorínske služby snažia priblížiť ľuďom. Smútočné rozlúčky kompletne zabezpečujú aj mimo Mesta Svit. 

 

Zamestnanci berú služby občanom ako poslanie a je to vidieť aj na vzťahu k ich práci. Ponúkajú profesionálnu úroveň a citlivý a individuálny prístup ku každému. Napriek tomu, že smútok za stratenou osobou zmeniť nedokážu, robia všetko preto, aby vedeli pomôcť a celý priebeh rozlúčky, ako aj spomienka, boli čo najdôstojnejšie.


Vytvorené: 26. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 26. 1. 2022 15:01
Autor: Ľuba Jančíková