Obsah

PODARILA SA VEĽKÁ VEC. OBYVATELIA, ZA PODPORY MESTA, OPRAVILI PRÍSTUP K BYTOVÉMU DOMU

Typ: ostatné
PODARILA SA VEĽKÁ VEC. OBYVATELIA ZA PODPORY MESTA OPRAVILI PRÍSTUP K BYTOVÉMU DOMU 1Skupina obyvateľov jedného z bytových domov na Štefánikovej ulici dokázali, že ak spoja sily a priložia „ruku k dielu“, je možné si opraviť prístupovú cestu i chodník za pomoci mesta.

Požiadaviek na úpravy okolia bytových domov je na vedení mesta mnoho. Kompetentní sú si vedomí týchto potrieb, avšak finančné zdroje, ktoré by na to mohli byť použité sú obmedzené. V prípade, že nie je vyhlásený dotačný projekt, mestská pokladňa nedisponuje dostatkom prostriedkov.

Partia obyvateľov jednej z bytoviek na Štefánikovej ulici sa s odvahou podujala na pilotný projekt – svojpomocnú rekonštrukciu príjazdovej cesty a chodníka a to tak, že mesto dodalo materiál a odborný dohľad, ale samotné práce realizovali i organizovali samotní obyvatelia.

Štefánikova pred a po

Prinášame aj pohľad Róberta Kostyšáka, jedného z účastníkov projektu a obyvateľa: „Tento projekt sme nazvali ako „pilotný“. Pevne verím, že sme obyvateľom nášho mesta ukázali (dokázali), ako je možné vo vzájomnej spolupráci s mestom zveľadiť naše okolie. Odhliadnuc od materiálnej veci, najväčším prínosom tohto projektu považujem spolupatričnosť väčšiny nájomníkov podieľať sa na realizácii tohto projektu. Kto mohol, tak priložil ruku k dielu, ostatní sa postarali o „ketering“, ale hlavne - ľudia začali spolu komunikovať.“

Prinášame Vám i písomné poďakovanie, ktoré bolo doručené na adresu mestského úradu, k tomu nie je čo viac dodať:

„POĎAKOVANIE

 

Dobrý deň pani primátorka. Projekt prístupovej cesty na Štefánikovej 9, môžeme uzavrieť ako úspešne ukončený.

Dovoľte mi v mene všetkých nájomníkov, Vám osobne úprimne poďakovať za možnosť realizácie tohto projektu.  Veľké poďakovanie patrí aj Ing. Grusovi a Ing. Bartošovi, ktorí od začiatku pristupovali k tomuto projektu veľmi zodpovedne a vždy boli nápomocní a ochotní riešiť vzniknuté problémy. Tento projekt sme nazvali ako „ pilotný “. Pevne verím, že sme obyvateľom nášho mesta ukázali (dokázali), ako je možné vo vzájomnej spolupráci s mestom zveľadiť naše okolie . Odhliadnuc od materiálnej veci, najväčším prínosom tohto projektu považujem spolupatričnosť väčšiny nájomníkov podieľať sa na realizácii tohto projektu. Kto mohol, tak priložil ruku k dielu, ostatní sa postarali o „ ketering „ ale hlavne, že ľudia začali spolu komunikovať. To, že to malo zmysel, svedčí aj poďakovanie od našich dôchodcov.

Ešte raz, naozaj veľká vďaka všetkým, ktorí boli súčasťou tohto projektu.

!!! ĎAKUJEME !!!

podpísaný Kostyšák Róbert.“

poďakovanie

 


Vytvorené: 12. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 12. 9. 2022 10:55
Autor: Daniela Virostko