Obsah

POČNÚC 1. APRÍLOM BUDE MHD V MESTE SPOPLATNENÁ

Typ: ostatné
POČNÚC 1. APRÍLOM BUDE MHD V MESTE SPOPLATNENÁ 2Obyvatelia Svitu mohli cestovať mestskou hromadnou dopravou bezplatne tri mesiace (od 1. januára 2022 do 31. marca 2022). Od 1. apríla 2022 bude cestovanie v MHD Svit spoplatnené a pre mnohé skupiny obyvateľov so zvýhodnenými sadzbami.

Mesto Svit pristupuje od 1. apríla k výberu cestovného za MHD v meste. Cestovné bolo stanovené a schválené mestským zastupiteľstvom, uznesením 30/2022 a jeho výška sa oproti predchádzajúcemu obdobiu nemení. Na zvýhodnenú sadzbu cestovného je potrebné mať vybavenú dopravnú kartu u prepravcu. Podmienky a postup pri vybavení, ako aj formulár žiadosti o vydanie dopravnej karty sú uvedené na web stránke prepravcu www.tatrybus.sk. Formulár žiadosti je k dispozícii aj u vodiča v autobuse MHD Svit. Formulár žiadosti je možné zaslať aj emailom na: info@tatrybus.sk

Upozornenie :

Tí cestujúci, ktorí majú nárok na bezplatnú dopravu v zmysle aktuálneho cenníka, nepotrebujú dopravnú kartu. V prípade, ak nebudú mať dopravnú kartu MHD Svit, musia sa preukázať iným dokladom, ktorý ich oprávňuje využiť zľavu v zmysle tarify a to šoférovi v MHD. Napríklad:

-    preukazom na preukázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom opatreným fotografiou dieťaťa od dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa,

-    žiackym preukazom alebo čipovou dopravnou kartou vystavenými dopravcom na základe potvrdenia školy, medzinárodným študentským preukazom (ISIC karta), na ktorom musí byť vyznačená aktuálna platnosť, 

-    preukazom ZŤP, ZŤP,

-    občianskym preukazom,

-    dokladom totožnosti a zároveň preukazom vydaným Červeným krížom o udelení zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily  

MHD


Vytvorené: 28. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 28. 3. 2022 14:58
Autor: Daniela Virostko