Obsah

PLAVECKÁ ŠTAFETA

Typ: ostatné
-Mesto Svit, Centrum voľného času, Bytový podnik a Mládežnícky parlament 9.júna 2022 spolu organizovali Plaveckú štafetu v meste Svit. Táto plavecká štafeta, ktorá už je štrnásť rokov tradíciou v meste Svit mala prerušenie tri roky, kvôli opatreniam s COVID 19.

Na tejto štafete sa zúčastnili dopoludnia žiaci miestnych základných škôl a SOŠ polytechnickej J. A Baťu a súťažili o pohár Majstra Svitu v plávaní.

Na začiatku súťaže ich privítala p.primátorka Ing. Dáša Vojsovičová a popriala im veľa energie a sily zvládnuť preteky.

Pred začatím súťaže zástupkyňa CVČ predstavila súťažiacim a hosťom juniorskú majsterku v plávaní Lilianu Slušnú a jej  trénera p. Sirotného, ktorým p.primátorka poďakovala a odmenila ich za ich úspechy.

Liliana Slušná spolu s Andreou Závackou predstavili súťažiacim rôzne štýly plávania a odštartovali preteky o ,,Majstra Svitu v plávaní".

Súťaž prebiehala postupne podľa ročníkov, zvlášť pre chlapcov a dievčatá. V závere sa uskutočnila plavecká štafeta, kde sa zložilo družstvo zo 6. členov miestnych škôl. Víťazom tejto štafety sa stala ZŠ Mierová vo Svite.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme, ako odmenu dostali medaile, diplomy, účastnícke listy, aj malú sladkú pozornosť.

Po ukončení dopoludňajších pretekov nasledoval čas pre verejnosť. Všetci zanietení plavci mali voľný vstup v tento deň plaveckej štafety, čo mnohých veľmi potešilo. Po sčítaní odplávaných metrov z radu verejnosti a pripočítaní metrov miestnych škôl, sme došli k záverečnému číslu 179 900 metrov, t. j. 179,9 km. Neuveriteľné číslo odplávaných metrov, ktoré budú dúfame motiváciou aj pre ďalšie roky plaveckej štafety.

Týmto by sme chceli poďakovať mestu Svit, Bytovému podniku, vedúcemu plavárne p. Haluškovi a všetkým zamestnancom plavárne, Mládežníckemu parlamentu, pracovníčkam miestnej knižnice a všetkým ostatným, ktorí svojou prácou prispeli k organizovaniu tejto súťaže.

ĎAKUJEME a tešíme sa na budúci rok.

CVČ SVIT

------


Vytvorené: 14. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 6. 2022 07:47
Autor: red