Obsah

PLÁNOVANÁ METROLOGICKÁ KONTROLA MERADIEL V ODOVZDÁVAJÚCICH STANICIACH TEPLA VO SVITE

Typ: ostatné
-V zmysle platnej legislatívy o metrológií určené meradlá (napr. vodomery, merače tepla,...) podliehajú počas ich používania metrologickej kontrole - následnému overeniu meradiel.

V zmysle platnej legislatívy o metrológií určené meradlá (napr. vodomery, merače tepla,...) podliehajú počas ich používania metrologickej kontrole - následnému overeniu meradiel.

Následné overenie vykonáva Slovenský metrologický ústav, určená organizácia alebo autorizovaná osoba. Platnosť overenia je jednotná 5 rokov.

V roku 2021 v odovzdávajúcich staniciach tepla (OST) končí platnosť overenia cca 160 ks určených meradiel. Z toho dôvodu dodávateľ tepla BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. prostredníctvom pracovníkov vlastnej údržby začal s demontážou a s prípravou týchto meradiel pre oprávnenú organizáciu.

Po úspešnom následnom overení budú všetky určené meradlá pred vykurovacou sezónou opätovne namontované a uvedené do prevádzky s platnosťou overenia do roku 2026.

 

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

----

 

 


Vytvorené: 23. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 7. 2021 13:43
Autor: red