Obsah

Pes - nielen zábava, ale aj zodpovednosť

Typ: ostatné
Každý človek má právo vlastniť svojho domáceho miláčika, pričom väčšina ľudí uprednostňuje z domácich zvierat psov. Inak tomu nie je ani v našom meste. Chov psov však nepredstavuje len príjemný a zábavný koníček, ale vyžaduje aj určitú zodpovednosť za správanie psa či jeho vplyv na okolie a s tým je spojený aj dlhodobý problém znečisťovania verejných priestranstiev.

Každý človek má právo vlastniť svojho domáceho miláčika, pričom väčšina ľudí uprednostňuje z domácich zvierat psov. Inak tomu nie je ani v našom meste. Chov psov však nepredstavuje len príjemný a zábavný koníček, ale vyžaduje aj určitú zodpovednosť za správanie psa či jeho vplyv na okolie a s tým je spojený aj dlhodobý problém znečisťovania verejných priestranstiev.

V súčasnosti je v platnosti legislatíva, ktorá stanovuje pre chovateľov psov pomerne prísne pravidlá a povinnosti, ktoré musia dodržiavať. Táto legislatíva zohľadňuje základné prirodzené potreby psa, ale zároveň dbá o to, aby majiteľ psa jeho chovom nijakým spôsobom neohrozoval a neobmedzoval verejnosť, resp. ostatných obyvateľov obcí a miest.

Jedným zo základných pravidiel, ktoré by mali majitelia psov dodržiavať pri voľnom pohybe so psom na verených priestranstvách, je zbieranie psích exkrementov, nakoľko táto povinnosť vyplýva majiteľom psov jednak zo zákona č. 282/2002 o podmienkach držania psov v znení neskorších predpisov a rovnako aj zo všeobecne záväzného nariadenia mesta Svit č. 6/2002, ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psa v meste. Väčšina slušných a zodpovedných psíčkarov túto povinnosť dodržiava, ale bohužiaľ existujú aj výnimky, ktoré svoje povinnosti nedodržiavajú a tým hádžu nepriaznivé svetlo aj na poctivých a zodpovedných majiteľov psov. Na odstraňovanie psích výkalov existuje v súčasnosti dosť široká škála pomôcok, ktorú môžu psíčkari využívať. Odstraňovať po svojom psovi výkaly je zákonnou povinnosťou majiteľa psa a je možné ho vysypať v akomkoľvek sáčku do akejkoľvek smetnej nádoby, dokonca aj na komunálny odpad, samozrejme, s výnimkou nádob určených na separovaný odpad. Nejde pritom len o akési udržiavanie estetického hľadiska verejných priestranstiev, ale najmä o dodržiavanie hygieny v tom zmysle, aby jednak nedošlo k prenášaniu rôznych infekčných ochorení na ľudí a taktiež, aby sa zabránilo nákazám medzi jednotlivými psami navzájom. Majitelia psov by si mali v prvom rade uvedomiť, že ich pes sám po sebe upratať nevie a v rámci svojej zodpovednosti sú povinní urobiť to za neho. Rovnako je potrebné brať na vedomie, že v zmysle zákona a riešenia problematiky znečisťovania verejných priestranstiev ten, kto vedie psa a neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes zničil verejné priestranstvo, sa dopustí priestupku a môže mu byť uložená pokuta do 65 eur.

Medzi ďalšie rozumné dôvody, prečo zbierať psie výkaly, je udržiavanie čistoty mesta, čistých ulíc, parkov a trávnikov, čo v konečnom dôsledku slúži k zvyšovaniu atraktivity mesta a zaručuje, že sa domov nevrátite s nechceným darčekom na topánke. Takisto deti sa môžu bez obáv hrať na detských ihriskách a trávnatých plochách, po daždi a v teple sa nešíri do okolia nepríjemný zápach a mesto nemusí každoročne vynakladať obrovské financie na hromadný zber exkrementov a následnú úpravu verejných priestranstiev. Týmto môžeme len apelovať na majiteľov psov, ktorí na ich venčenie využívajú verejné priestranstvá, aby niesli zodpovednosť za svojich domácich miláčikov a skúsili byť ohľaduplnejší voči ostatným obyvateľom mesta. Vopred vám ďakujeme.


Vytvorené: 10. 5. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2018 22:51
Autor: Správca Webu