Obsah

OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY

Typ: ostatné
OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY 1Vo Svite na Štúrovej ulici č.57,58,59 bude plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 22.októbra 2020, od 08:00 do 16.00h.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje:

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej disribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD / www.vsds.sk v časti Plánované odstávky /.

 


Vytvorené: 14. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 10. 2020 13:05
Autor: