Obsah

Oslobodenie Svitu z kroniky mesta Svit V. časť

Typ: ostatné
V. časť

V. časť

Po všetkých týchto udalostiach bolo vo Svite len veľmi málo ľudí, lebo rodiny pred prechodom fronty vysťahovali sa do okolitých dedín, niektoré s nábytkom. Slobodní obyvatelia odchádzali ku svojim rodinám alebo tiež do blízkych dedín. Keď bola utekajúcou nemeckou armádou rozrušená aj železničná trať a blížila sa streľba, zostalo v závode a obci len veľmi málo ľudí.

Dňa 28. januára 1945, v noci o jednej hodine prešla cez Svit smerom od Popradu na lyžiach prvá hliadka hrdinskej sovietskej armády a v predpoludňajších hodinách potom aj pravidelné útvary našich osloboditeľov spoločne s I. čs. armádnym zborom v SSSR.

Došlo túžobne očakávané oslobodenie!

Vracali sa obyvatelia kolónie. Pracovníci na elektrárni vrhli sa na opravu poškodeného elektrárenského zariadenia. Namontovali rezervné ručné regulátory a do 4 dní po oslobodení bola elektráreň znova v prevádzke. Elektrický prúd zo Svitu rozvádzal sa vo veľkej časti oslobodeného východného Slovenska.

Po oslobodení všetci prítomní začlenili sa do práce, začalo sa s odpratávaním trosiek a znovuzariadzovaním továrne. Ťažko sa začínalo pracovať, lebo veď ani jesť nebolo čo. V prvom pracovnom dni v továrni bol pracovníkom podávaný okolo 13. hodine len nesladený šípkový čaj. Na druhý deň bola situácia už lepšia, lebo boli podávané halušky s kyslou kapustou.

Boj za oslobodenie pokračuje. Fronta presunuje sa ďalej na západ a keď u Mikuláša zúrili krvavé boje, vo Svite na Domove I. bola zriadená vojenská nemocnica.

Na základe mobilizačnej vyhlášky nastupujú dňa 15. februára 1945 občania Svitu k vykonávaniu vojenskej služby, lebo pri Mikuláši zúrili ešte tvrdé boje. V tento deň ráno o 08:00 hod. odišlo do kasáreň v Poprade asi 120 obyvateľov, aby pomohli ku skoršiemu skončeniu vojny.

Prechod frontových udalostí zanechal vo Svite tento obraz:

Bol poškodený závod i obytné domy v kolónii. Na priestranstvách za Domovom I. a medzi železnicou a hradskou bolo zanechané veľké množstvo nemeckého zimného výstroja ako saní na prepravu kanónov, guľometov, lyží a lyžiarskeho výstroja, ktorý Nemci nestačili odsťahovať. Železničná trať v chotári osady Svit bola porušená, železničný most vyhodený. Tak isto bol vyhodený aj cestný most na hradskej, ktorý bol pod vedením prvých jednotiek sovietskej armády hneď v prvých hodinách oslobodenia nahradený novým dreveným mostom.

Na hradskej smerom od Popradu do Lučivnej boli rozhádzané vraky dopravných prostriedkov a vojnového materiálu ako aj mnoho zdochlín dobytka, ktorý zanechala utekajúca nemecká armáda. V osade Svit bolo mnoho opustených bytov a stôp po táborení armád ako aj mnohé poškodené budovy.

Výber z kroniky mesta Svit 1934 – 1954, kronikár Ján Teťuľa

Ostatné články o Oslobodení Svitu nájdete tu:

I. časť http://svit.sk/aktuality-mesta/zivot-v-meste/633-oslobodenie-svitu-z-kroniky-mesta-svit-i-cast

II. časť http://svit.sk/aktuality-mesta/zivot-v-meste/634-oslobodenie-svitu-z-kroniky-mesta-svit-ii-cast

III. časť http://svit.sk/aktuality-mesta/zivot-v-meste/605-oslobodenie-svitu-z-kroniky-mesta-svit-iii-cast

IV. časť http://svit.sk/aktuality-mesta/zivot-v-meste/603-oslobodenie-svitu-z-kroniky-mesta-svit-iv-cast


Vytvorené: 15. 2. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2018 22:51
Autor: Správca Webu