Obsah

ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRÍMESTSKEJ DOPRAVE A PREVÁDZKE AUTOBUSOVEJ STANICE SVIT

Typ: ostatné
ODPOVEDE NA OTÁZKY K PRÍMESTSKEJ DOPRAVE A PREVÁDZKE AUTOBUSOVEJ STANICE SVIT 1Počnúc 1. aprílom nedochádza k žiadnej zmene pre obyvateľov a cestujúcu verejnosť v prímestskej autobusovej doprave

Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová zhrnula základné informácie týkajúce sa fungovania prímestských spojov a tiež prevádzky budovy stanice vo Svite, aby sa medzi obyvateľmí nešírili mätúce ifnormácie:

- Objednávateľom prímestskej dopravy je Prešovský samosprávny kraj, ktorý vydal pre SAD Poprad dopravnú licenciu s presnými podmienkami (počet spojov, km, prepravné časy a autobusové zastávky).

- Podmienky licencie zmenené neboli a podľa vyjadrenia objednávateľa, zmena správcu stanice Svit ani nie sú dôvodom na zmenu.

- Mesto Svit nie je účastníkom zmluvného vzťahu (účastníkmi zmluvného vzťahu sú PSK a SAD Poprad) a ako majiteľ autobusovej stanice vo Svite nepodnikne žiadne rozhodnutia, ktoré by mali za následok akékoľvek obmedzenia prevádzky prímestskej dopravy vo Svite.

Prečo SAD Poprad už nie je správcom autobusovej stanice?

Prečo došlo k zmene prepravcu MHD Svit?

- SAD Poprad v júni 2021 poslala mestu Svit výpoveď zmluvy MHD Svit k 31.12.2021.

- V záujme zachovania MHD Svit bola mestom vypísaná verejná súťaž na prepravcu.

- V súťaži, do ktorej sa SAD Poprad nezapojila zaslaním ponuky, uspel lokálny prepravca, ktorý splnil všetky podmienky súťaže.

Napr: cena za prepravu na úrovni ceny SAD Poprad v roku 2021, rozšírenie prepravnej trasy v časti Pod Skalkou na "Kopec", autobus s plošinou pre vozičkárov....

- Autobusová stanica Svit je majetkom mesta a SAD Poprad ju dlhodobo využívala za nájom 1 euro / rok.

- Z dôvodu ukončenia spolupráce s SAD Poprad v prevádzkovaní MHD Svit, mesto vypovedalo pre SAD Poprad nájomnú zmluvu na autobusovú stanicu vo Svite.

- Správu stanice prebrali TS Svit, ktoré zabezpečovali údržbu stanice (verejné osvetlenie, zimná a letná údržba...).

- Nový správca nemenil podmienky prevádzky stanice Svit, ktoré mala SAD Poprad nastavené (režim, cenník vstupov a pod. ...).

V čom je teda problém? .....v tom, že cenu za vstup autobusu na stanicu ( 2,39 Euro/ bus/vstup), ktorú musí každý prepravca platiť správcovi stanice a ktoré si do tejto doby SAD Poprad vyberalo od iných prepravcov a za svoje vstupy neplatilo nikomu, bude musieť teraz platiť mestu SVIT.

Mesto, ako aj TS aktívne komunikujú s odborom dopravy PSK a správcom Jednotného prepravného systému PSK a v prípade záujmu je pripravené komunikovať aj s SAD Poprad.


Vytvorené: 4. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 4. 4. 2022 15:16
Autor: red