Obsah

OD JANUÁRA DOCHÁDZA V NAŠOM MESTE K ZMENÁM V MHD

Typ: ostatné
OD JANUÁRA DOCHÁDZA V NAŠOM MESTE K ZMENÁM  V MHD  1Mesto Svit je jednou z mála samospráv v porovnateľnej veľkosti, ktorá zabezpečuje pre svojich obyvateľov prevádzku mestskej hromadnej dopravy.

Vedenie mesta si uvedomuje potrebu tejto služby, ktorá slúži či už občanom vo vyššom veku, školákom, ale i tým, ktorí nedisponujú vlastným automobilom, alebo využívajú MHD na prepravu  do zamestnania. Preto mestskú autobusovú prepravu nielen zabezpečuje a chce podporovať i naďalej, ale ju i dotuje z vlastnej pokladnice, keďže jej prevádzka nie je samostatne rentabilná.

Na základe  rozhodnutia mestského zastupiteľstva bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na prevádzkovateľa miestnej MHD. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže sa uskutočnilo v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (č. 1370/2007), ktoré ustanovuje obmedzenie doby platnosti zmlúv o službách vo verejnom záujme na desať rokov pre autokarové a autobusové služby.

Cieľom vedenia mesta pri tom bolo v rámci súťaže zabezpečiť nielen nižšiu cenu prevádzky, ale zároveň zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb MHD a zapracovať požiadavky obyvateľov, ktoré vzišli z verejného prieskumu z jesene tohto roku.

Doterajším prevádzkovateľom MHD vo Svite bola dlhoročne SAD Poprad, a. s. ktorá mestu už na jar tohto roku, pred vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, avizovala nárast cien na nasledujúce obdobie a nebola prístupná požiadavkám mesta na zapracovanie zmien.

Verejná obchodná súťaž bola úspešná a jej víťazom sa stal lokálny prepravca spoločnosť Brynczka s.r.o. , ktorý  svoju činnosť kontinuálne začne 1. januára 2022 na obdobie 5 rokov. Vysúťažená cena za prepravné služby tohto prepravcu, vrátane zapracovania požadovaných zmien zo strany mesta, je 377 531  eur vrát. dph na celé zmluvné obdobie (5 rokov).  

Obyvatelia mesta zmenou od 1. januára 2022 získajú aj nové trasovanie liniek v časti Pod Skalkou. Na základe požiadaviek obyvateľov bude každý spoj v oboch smeroch premávať cez ulice Horskú a Skalnú (cez kopec). Pôvodne premávali cez ulicu Terasovú.  Ďalej  dôjde k zahusteniu počtu spojov  v dopoludňajších hodinách. V rokovaní je ešte pridanie nového spoja o 20.00 h do časti Pod Skalkou a predĺženie prepravnej trasy k lokalite kostolov.  

Ako darček pre obyvateľov  vedenie mesta pripravilo cestovné ZDARMA na prvé dva mesiace roku 2022, teda do konca februára. Týmto krokom chce mesto zatraktívniť službu hromadnej dopravy pre obyvateľov, ktorí by takýto spôsob prepravy bežne nevyužívali a motivovať ich k využívaniu služby.

Uzatvára primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová: „Verím a prajem si, aby nový prepravca naplnil očakávania zlepšenia kvality prepravy mestskou verejnou dopravou k spokojnosti našich obyvateľov a linky MHD budú viac využívané, ako doteraz.“

V prílohe Vám prinášame kompletný cestovný poriadok platný od 1. 1. 2022. cestovný poriadok

 


Príloha

Vytvorené: 30. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 30. 12. 2021 13:27
Autor: Daniela Virostko