Obsah

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ č.2/2022 a č.3/2022 NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA SVIT

Typ: ostatné
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje na základe § 281-288 Obch. zákonníka, obchodné verejné súťaže na prenájom nehnuteľného majetku mesta.

Predmet OVS č. 2/2022:

nebytové priestory v budove Zdravotného strediska vo Svite, F. Kráľa 273 postaveného na poz. parc. č. KN-C 205/2, k. ú. Svit, LV č. 1, II. poschodie , č.d. 313.

 

Predmet OVS č. 3/2022:

nebytové priestory č. 105 o výmere 50,25 m2, nachádzajúce sa v budove súp.č. 263 bytový dom na ulici SNP vo Svite, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 12/36, k. ú. Svit, LV č. 3268.

 

Podmienky OVS č. 2/2022 a č. 3/2022 sú zverejnené na www.svit.sk a na úradnej tabuli Mesta Svit. Informácie na tel. č. 052/787 51 27.

 

OVS 2 2022.pdf (302.24 kB)

OVS 3 2022.pdf (389.4 kB)


Prílohy

Vytvorené: 14. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2022 07:48
Autor: red