Obsah

Novovytvorená Komisia architektúry a urbanizmu

Typ: ostatné
Mesto Svit je z hľadiska architektúry a urbanizmu veľmi špecifickým mestom. Do súčasnej mestskej podoby neprešlo tak, ako väčšina miest, postupným a dlhodobým rozvojom z osady či dediny. Svit vznikol na základe podnikateľskej myšlienky Tomáša Baťu, ako mesto prináležiace k budovanej fabrike s veľmi špecifickou architektúrou a technológiou stavieb. Túto technológiu a vzhľad budov Baťovi inžinieri postupne vyvinuli a zdokonalili v meste Zlín (ČR) a následne aplikovali v ďalších mestách po celom svete.

Mesto Svit je z hľadiska architektúry a urbanizmu veľmi špecifickým mestom. Do súčasnej mestskej podoby neprešlo tak, ako väčšina miest, postupným a dlhodobým rozvojom z osady či dediny. Svit vznikol na základe podnikateľskej myšlienky Tomáša Baťu, ako mesto prináležiace k budovanej fabrike s veľmi špecifickou architektúrou a technológiou stavieb. Túto technológiu a vzhľad budov Baťovi inžinieri postupne vyvinuli a zdokonalili v meste Zlín (ČR) a následne aplikovali v ďalších mestách po celom svete.

Takýchto „Baťovských“ miest je dnes iba niekoľko a určite stojí za to uchovať tento odkaz Tomáša i Jána Antonína Baťu aj pre budúce generácie.

„Žiaľ v našom mestečku častokrát vidíme, že s týmto odkazom zaobchádzame veľmi necitlivo. Množstvo rôznorodých úprav a prístavieb postupne ruší charakter celých obvodov a atmosféra baťovského mestečka sa nám pomaly, ale isto stráca pred očami“, uviedol Ing. Ivan Zima, viceprimátor mesta Svit.

Aj územnoplánovacia dokumentácia mesta, či množstvo pripravovaných zmien a uvažovanej investičnej výstavby vo Svite vyžaduje profesionálne posúdenie z pohľadu skúsených a nezainteresovaných architektov, pretože mnohé z nich svojou povahou a charakteristikou ovplyvnia urbanistickú štruktúru mesta, verejné priestranstvá alebo koncepciu rozvoja mesta.

Z týchto dôvodov vznikol návrh na zriadenie „Komisie architektúry a urbanizmu“ pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit, ktoré na jeseň roku 2015 schválilo vznik komisie v takomto zložení:

Ing. Ivan Zima, predseda komisie

Ing. Andrea Kromková, tajomníčka komisie

Ing. arch. Miloslav Dulík, člen komisie

Ing. arch. Ľudovít Vartovník, člen komisie

Ing. arch. Ján Veselovský, člen komisie

Úlohy a pôsobnosť komisie:

Krátke predstavenie odborných členov komisie:

Ing. arch. Ľudovít Vartovník

Po skončení fakulty architektúry v Bratislave nastúpil do Stavoprojektu Košice s ateliérom v Poprade. V odborne zdatnom ateliéri pracoval v oblasti urbanizmu (realizované obytné súbory JUH Kežmarok, JUH Poprad), v oblasti architektonickej tvorby (realizované stavby: budova IRB Poprad, hotel Poprad a poisťovňa ALLIANZ Poprad - spoluautor, colnica Poprad, Slovenská sporiteľňa Poprad – spoluautor, významná rekonštrukcia objektu REDUTY a kina TATRAN Poprad - autor a iné), v oblasti interiérovej tvorby (realizované interiéry Hotel Poprad, interiér Slovenskej Sporiteľne Poprad, REDUTA Poprad, kino TATRAN Poprad a iné) . V oblasti sakrálnych stavieb (kostol v Sečovskej Polianke – spoluautor, kostol Sliače – Hronsek – spoluautor).

V roku 1997 založil samostatný ateliér – architektonickú kanceláriu AVART Poprad.

Výber z tvorby:

- Tatranské námestie Poprad – polyfunkčný dom

- poliklinika ALEXANDRA Poprad

- polyfunkčný dom MEANDER Poprad, bytové domy v Smokovci, Podlese,

- administratívna budova Baliarní obchodu v Poprade a v Spišskej Belej,

- budova f. AVAN Poprad a iné ),

- z kategórie hotelov (hotel SOBOTA pod Sp. Sobotou, penzión PLESNIVEC Sp. Sobota a iné),

- z oblasti obchodu (predajňa potravín COOP JEDNOTA Poprad, Matejovce, Veľká Lomnica a iné)

- z oblasti bývania obytné komplexy IBV Svit I a II stavba, Poprad Veľká, Poprad - Spišská Teplica.

„Pri tvorbe vychádzam z prostredia, v ktorom žijem a snažím sa zachovať regionálne tradície v novom, aktuálnom šate tak, aby odkaz histórie mal kontinuálne pokračovanie v novej architektúre.“

Okrem profesionálnej projektovej činnosti sa venuje odbornej poradenskej činnosti v oblasti architektúry, aktívne sa venuje výtvarnej tvorbe a v oblasti hudby hudobnej tvorbe.

Ing.arch. Ján Veselovský

Fakultu architektúry SVŠT ukončil v roku 1983

Doterajšia prax: Slovenské Národné Múzeum Martin – Ateliér tvorby Múzea Slovenskej dediny

Útvar hlavného architekta okresu Poprad

ARPRO, s.r.o. Poprad

PROARCH, s.r.o. Poprad

Výber z doterajšej architektonickej tvorby:

- Hasičská stanica Poprad

- Sociálna poisťovňa Poprad

- Polyfunkčný dom RUBICON Poprad

- Polyfunkčný dom CORRIB Poprad

- Hotel Bystrina Starý Smokovec

- Hotel Bellevue Horný Smokovec

- Vodný svet Hotel Patria Št. Pleso

- Rekonštrukcia objektov Sanatória Dr. Guhra Tatranská Polianka

- Spoločenský dom Svit – celková koncepcia a návrh prestavby

- Bytový dom - Nájomné byt Svit

- Vodný svet Hotel Mýto, Mýto pod Ďumbierom

- Rehabilitačné centrum Dukla Banská Bystrica

- Alexandra Wellness hotel Liptovský Ján

- Športové tréningové centrum Púchov

- Polyfunkčné centrum obce Beluša

- Obchodné centrum RELEVANT Púchov

- Rekonštrukcia objektov Sanatória Dr. Guhra Tatranská Polianka

- Územný plán obce Štrba – časť Tatranská Štrba

Ing. arch. Miloslav Dulík

1996 - ukončené vysokoškolské vzdelanie - 6 ročné inžinierske štúdium - Fakulta architektúry Bratislava

Od roku 1997 sa zaoberá návrhom a projekčnou činnosťou v oblasti architektúry, stavebníctva a interiérového dizajnu.

Vlastná architektonická prax od r. 2007 OSA ateliér s.r.o. Poprad. Poskytuje architektonické služby od architektonickej štúdie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia a realizačného projektu ako aj dielenskej dokumentácie atypických dizajnových prvkov a návrhu interiéru verejných a súkromných priestorov. Návrhy a projekty rodinných domov, bytových domov, záhradnej architektúry, občianskych, polyfunkčných a priemyselných stavieb ako aj urbanizmu.

Ocenenia:

2007 - CEZAAR 2007 - nominácia v kategórii Občianske a priemyselné budovy,

spoluautor architektonického diela Viacúčelová hala Aréna Poprad

2010 - Stavba roka: Rekonštrukcia meštianskeho domu v Spišskej Sobote, MPR Sobotské námestie

2011 - CEZAAR 2011 Hlavná cena v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov: Centrum sociálnych služieb Poprad


Vytvorené: 26. 2. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2018 22:51
Autor: Správca Webu