Obsah

Neničme si životné prostredie parkovaním na zeleni

Typ: ostatné
Neničme si životné prostredie parkovaním na zeleni Problém s parkovaním patrí medzi neustále rozširujúce sa problémy súčasnej doby, pretože kapacita parkovacích miest nezodpovedá počtu majiteľov vozidiel. Týka sa to aj (ale rozhodne nielen) parkovania vozidiel v meste Svit.

Problém s parkovaním patrí medzi neustále rozširujúce sa problémy súčasnej doby, pretože kapacita parkovacích miest nezodpovedá počtu majiteľov vozidiel. Týka sa to aj (ale rozhodne nielen) parkovania vozidiel v meste Svit.

Na jednej strane sú vodiči nespokojní s tým, že nemajú kde zaparkovať, na druhej strane stoja občania pohoršení z vodičov, ktorí namiesto parkovísk, resp. plôch vyhradených na parkovanie, parkujú na zeleni alebo na chodníku. Výsledkom sú časté telefonické oznámenia občanov mesta prijaté na útvare Mestskej polície Svit.

V našom meste je v súčasnosti evidovaných celkovo 3 397 vozidiel – z toho je 2 502 osobných motorových vozidiel, 186 motocyklov a 373 nákladných vozidiel. Počet garáží v meste je 1 305 a počet parkovacích miest je 1 350. Len v čase od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016 bolo prihlásených v rámci mesta Svit až 213 vozidiel.

Dôležité je uvedomiť si, že ani nedostatok parkovacích miest nedáva vodičovi právo porušovať zákon.

Mestská polícia vo Svite vzhľadom k tejto situácii vyhotovila písomné výzvy a upozornenia, ktorými upovedomuje vodičov parkujúcich svoje vozidlá na chodníkoch, kde neostáva minimálna voľná šírka pre chodcov (1,5 m) a rovnako vodičov parkujúcich na verejnej zeleni o tom, že týmto svojím konaním porušujú ustanovenia § 25 ods. 1, písm. q) a s) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov.

Zároveň vodiči odstavujúci svoje vozidlá na verejnej zeleni porušujú Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 5/2006, §3 ods. 1 písm. s) o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit.

Porušenie uvedeného ustanovenia zákona a VZN Mesta Svit môže mať za následok prejednanie skutku v priestupkovom konaní.

S písomnými upozorneniami sa vodiči v meste môžu stretnúť prevažne na sídliskách, kde príslušníci mestskej polície vykonávajú kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o cestnej premávke, a to napríklad na vývesných informačných tabuliach a za stieračmi osobných motorových vozidiel.

Tieto upozornenia tvoria súčasť prevencie mestskej polície. Naším spoločným úsilím by predsa malo byť, aby naše mesto bolo čistejšie, krajšie a aby životné prostredie, v ktorom žijeme, bolo zdravšie.

Mgr. Michal Klimko, náčelník MsP


Vytvorené: 16. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 11:42
Autor: Správca Webu