Obsah

Návšteva školákov u primátora

Typ: ostatné
V utorok 01. marca 2016 zavítali do priestorov kancelárie primátora mesta Svit žiaci 7. A na ZŠ Komenského vo Svite. V rámci občianskej výchovy sa tak mali možnosť bližšie zoznámiť s vedením mesta a jeho zámermi a osvojiť si prácu a poslanie mestského úradu.

V utorok 01. marca 2016 zavítali do priestorov kancelárie primátora mesta Svit žiaci 7. A na ZŠ Komenského vo Svite. V rámci občianskej výchovy sa tak mali možnosť bližšie zoznámiť s vedením mesta a jeho zámermi a osvojiť si prácu a poslanie mestského úradu.

Primátor Ing. Miroslav Škvarek siedmakov v sprievode ich triednej učiteľky Mgr. Viery Kicovej a zástupcu riaditeľky PhDr. Ivana Šikorského previedol priestormi sekretariátu, kancelárie primátora, neobišiel ani kanceláriu prednostu MsÚ, či miesto konania zasadnutí mestského zastupiteľstva. Počas prezentácie budovy úradu zoznámil primátor žiakov s históriou mesta, priblížil zakladateľa mesta J. A. Baťu a zdôraznil potrebu pripomínania si a zveľaďovania hodnôt, ktoré tu zanechali aj ich predkovia. Školáci sa tiež dozvedeli akú úlohu spĺňa mestský úrad, z čoho pozostáva práca primátora, aké firmy pôsobia na území mesta, aké partnerské mestá spolupracujú s mestom Svit. Dostali tiež priestor na vlastné otázky, medzi ktorými rezonovala napr. otázka, čo nové zamýšľa vedenie mesta priniesť Svitu v budúcnosti.


Vytvorené: 1. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2018 22:51
Autor: Správca Webu