Obsah

NAŠA ÚCTA OCENENÝM OSOBNOSTIAM MESTA SVIT ZA ROK 2022

Typ: ostatné
-Mesto Svit, aj keď sa nachádzame nie práve v ľahkej dobe -nezabúda vyzdvihnúť a oceniť našich spoluobčanov, ktorí sa významnou mierou pričinili o rozvoj mesta a svojou prácou zasiahli do jeho vývoja. Sú to ľudia, ktorých poznáme, ktorí žijú medzi nami a za ktorých hovoria ich mimoriadne skutky.

V roku 2022 na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 23. júna 2022 boli udelené štyri Ceny mesta Svit a  dve Ceny primátorky mesta Svit vrátane ceny - Mladá osobnosť mesta Svit.

Ocenené osobnosti si prevzali ceny z rúk primátorky mesta Svit - Ing. Dáši Vojsovičovej, ktorá vo svojom príhovore spomenula - "Považujem ceremóniu oceňovania osobností nášho mesta za najvýznamnejšie kultúrne a spoločenské podujatie roka, pretože túto údalosť vnímam a ko verejný a oficiálny prejav vďaky, úcty výnimočným ľuďom za ich dlhoročné alebo celoživotné budovanie čohosi, čím nemalou mierou  obohatili život v meste alebo ho reprezentujú natoľko, že je priam našou povinnosťou im poďakovať verejne a na patričnej úrovni."

Slávnostnú atmosféru oceňovania umocnili  hudobní hostia - talentovaný huslista - Pavel Bogacz ml., huslistka a sopranistka - Katarína Ďurdinová a klaviristka a korepetítorka - Radka Kováčová. Záver tejto udalosti divákom spríjemnili študenti ZUŠ Spojenej školy na ul. Mierovej - Radoslav Ivan a Noemi Spodná v klavírnom doprovode  Mgr. Petra Čapó.

CENU MESTA SVIT ZA ROK 2022 získal pán IVAN ZIMA za výrazný dlhoročný podiel v rozvoji a organizácií domácich a medzinárodných podujatí športovej horskej cyklistiky a za aktivitu a angažovanosť v prospech občanov mesta Svit.

Vzhľadom k tomu, že Ing. Ivan Zima bol v tej dobe na dlhodobom plánovanom pobyte v zahraničí  – cenu prevzal jeho dlhoročný priateľ a kolega - Marián Surmík.

-

CENU MESTA SVIT ZA ROK 2022 získala pani BLAŽENA BENDÍKOVÁ za významné zásluhy v rozvoji sociálnej a verejnej práce, za dlhoročnú osobnú angažovanosť v spoločenských organizáciácha zviditeľnenie mesta Svit v literárnej oblasti.

-

CENU MESTA SVIT ZA ROK 2022 získal Ing. JOZEF DLUHÝ za založenie partnerských družobných vzťahov mesta Svit a poľského mesta Kňurow, za aktívnu a príkladnú prácu v mestskej políciia za rozvoj kultúrno – spoločenského života seniorov v meste Svit.

-

CENU MESTA SVIT ZA ROK 2022 získal FS JÁNOŠÍK SVIT za mimoriadne doterajšie výsledky dosiahnuté v umeleckej folklórnej oblasti, za aktívny rozvoj kultúrneho a spoločenského života, za pozdvihnutie kultúry v meste Svit a za zviditeľnenie mesta Svit doma a v zahraničí.

-

CENU PRIMÁTORKY MESTA SVIT ZA ROK 2022 získala Mgr. LENKA LITVINOVÁ za vynikajúce úspechy v oblasti vytrvalostného športu, za príkladnú pedagogickú činnosť, za úspešnú športovú reprezentáciu Slovenska a za šírenie dobrého mena mesta Svit doma a v zahraničí.

-

CENU PRIMÁTORKY MESTA SVIT ZA ROK 2022 - MLADÁ OSOBNOSŤ MESTA získala LILLIAN SLUŠNÁ za vynikajúce výsledky dosiahnuté v športovej – plaveckej oblasti a za úspešnú a príkladnú reprezentáciu mesta Svit a Slovenska na juniorských plaveckých podujatiach doma a v zahraničí.

-

Primátorka mesta Svit v rámci tejto udalosti ocenila zástupcov partnerských miest - Mgr. Magdalenu Peterkovú – starostku mesta Česká Třebová, pána Adama Ramsa – prezidenta mesta Knurow a PaedDr. Jozefa Božíka – primátora mesta Partizánske.

------

 

 


Vytvorené: 23. 9. 2022
Posledná aktualizácia: 23. 9. 2022 11:31
Autor: red