Obsah

MINISTER ŠKOLSTVA NAVŠTÍVIL ZÁKLADNÚ ŠKOLU NA KOMENSKÉHO ULICI

Typ: ostatné
Včera dopoludnia navštívil Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu, kolektív pedagógov
a žiakov Základnej školy na Komenského ulici vo Svite. Prešiel a pozdravil žiakov v štyroch triedach a návštevu zakončil krátkou diskusiou s pedagogickým zborom v zborovni.

Vo vestibule školy ho privítala skupina žiakov a pedagógov na čele s primátorkou mesta Ing. Dášou Vojsovičovou a riaditeľkou školy Mgr. Monikou Dudinskou. Krátky uvítací kultúrny program sa niesol vo folklórnom duchu. Žiaci v krojoch - Lilianka Magerová a Janko Dratva ponúkli ministra tradičným chlebom a soľou a následne mu zaspievali. Laura Kováčová, držiteľka 2. miesta v krajskej súťaži v prednese ministrovi predviedla svoju báseň v angličtine. Minister nazrel aj priamo do vyučovacieho procesu v štyroch triedach. Vyskúšal si chemický pokus, detičky z tretieho ročníka ho preskúšali z vedomostí o literárnych a rozprávkových postavách, pozrel si odborné vyučovanie špeciálnej triedy a v altánku pozdravil žiakov, ktorí mali hodinu v exteriéri.

Na záver návštevy Branislav Gröhling diskutoval a zodpovedal niekoľko otázok pedagógov. Pri tom vyzdvihol prácu riaditeľky i príjemný a pokrokový vzhľad školy.

Uzatvára primátorka Ing. Dáša Vojsovičová: „Je veľmi potešujúce po nedávnej návšteve americkej veľvyslankyne Bridget Brink privítať vo Svite opäť významnú osobnosť politického života. Oceňujem najmä prácu pani riaditeľky Moniky Dudinskej, ktorej šikovnosť neostala nepovšimnutá aj ministrom Gröhlingom. Pán minister bol veľmi priateľský a naozaj zapálený pre témy školstva. V našom rozhovore sa zaujímal aj o ostatné predškolské a školské zariadenia v pôsobnosti  mesta ako zriaďovateľa.  Informovala som ho o potrebe rozšírenia kapacity predškolských zariadení. Mesto v tejto veci podalo žiadosť  o nenávratný finančný príspevok z IROP rozšírenie kapacít Materskej školy na Mierovej ulici pre potreby mesta.“

 


Vytvorené: 13. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 28. 10. 2021 14:20
Autor: Daniela Virostko