Obsah

MILÍ NAŠI SENIORI, MYSLÍME NA VÁS

Typ: ostatné
MILÍ NAŠI SENIORI, MYSLÍME NA VÁS 1Primátorka mesta sa Vám prihovára pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Keď sa pominú letné dni, je znenazdania pred nami ďalší mesiac, ktorý prináša jesenné obdobie a my sa s údivom pozeráme okolo seba ako ten čas rýchlo ubieha. Sme súčasťou tohto nemenného životného kolobehu. S ním vnímame nielen zmeny ročných období, ale vnímame príchod ďalšieho mesiaca, ktorým je október, s charakteristickým podtextom – „mesiac úcty k starším“. Ako taký ho máme vo svojej pamäti. Ani zložité pandemické obdobie nie je príčinou, aby sme zabudli. Skôr naopak.

Milí seniori, aj v tomto čase na Vás neustále myslíme.

Dovoľte mi, aby som Vám – všetkým  skôr narodeným vyjadrila poďakovanie a úctu. Úctu, ktorá by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života. Mala by byť spontánna a nenásilná. A predovšetkým by mala byť nepretržitá nielen v  októbri. Vy, si úctu zaslúžite najviac. Vekom ste nadobudli rôzne životné skúsenosti a múdrosť,  ktoré nám odovzdávate. Venujete nám lásku, pochopenie a obetavosť. Zaslúžite si, aby sa Vám všetko vrátilo v dvojnásobne štedrej miere. Vyslovujem uznanie  za Vašu celoživotnú prácu a za hodnoty, ktoré ste svojou prácou vytvárali.

Želám si, aby Vás vždy obklopovala veľká vďaka, citlivá pozornosť  a obdiv zo strany nás všetkých.

Drahí naši seniori,

prajem Vám všetkým z úprimného srdca, aby všetky Vaše dni  boli naplnené najmä pevným zdravím, životným optimizmom, spokojnosťou a radosťou v kruhu Vašich najbližších a  odhodlaním pevne zvládať nezvyčajné obdobie, ktoré žijeme.

 

S úctou

                                                                      Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta Svit

 

 

 

 

 


Vytvorené: 29. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2021 09:50
Autor: red