Obsah

MESTO ZABEZPEČILO NOVÚ SLUŽBU PRE KLIENTOV V ZARIADENÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Typ: ostatné
V závere mája došlo k uzavretiu ďalšej významnej zmluvy. Primátorka Ing. Dáša Vojsovičová podpísala s MUDr. Jozefom Tekáčom, MPH, riaditeľom Nemocnice s poliklinikou v Poprade zmluvu o poskytovaní lekárskej starostlivosti klientom v Zariadení opatrovateľskej služby vo Svite.

Tento krok znamená nielen skvalitnenie práce s klientami zariadenia, ale zároveň prináša benefit i samotným klientom tým, že lekár bude chodiť vyšetrovať priamo do zariadenia dvakrát mesačne. Nakoľko doterajší stav, kedy mal každý klient, individuálne, svojho obvodného lekára, prinášal mnoho komplikácií poznačených zložitou komunikáciu a časovou neefektívnosťou.

Pokračuje Jozef Tekáč: „Určite vnímame podpis tejto zmluvy ako začiatok spolupráce medzi nemocnicou Poprad a mestom Svit – Zariadením sociálnych služieb a ich klientami, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť. Ide o pilotný projekt našej nemocnice s takýmto druhom zariadenia a verím, že prinesie len benefity pre všetkých klientov zariadenia v podobe komplexnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti.“

Dodáva vedúca oddelenia sociálnych činností PhDr. Petronela Bocková: „Prínos je aj na strane zamestnancov a zlepšenia nastavenia pracovných činností v zariadení. Už nebude potrebné, aby naša sestra navštevovala individuálne lekára každého klienta s predpisom liekov. Problematické boli aj návštevy lekárov v zariadení, vybavovaní vyšetrení a zabezpečenie dopravy.“

Uzatvára primátorka Dáša Vojsovičová: „Podpisom zmluvy o spolupráci s Nemocnicou Poprad zabezpečíme pre našich klientov v Zariadení opatrovateľskej služby Svit na ul. kpt. Nálepku , ktorej zriaďovateľom je mesto, pravidelnú  lekársku starostlivosť. Zmluvná lekárka bude navštevovať našich klientov v zariadení dvakrát v mesiaci. Zhodnotí ich zdravotný stav, podľa potreby objedná na vyšetrenia a aj dovoz klientov na vyšetrenia bude zabezpečovaný prepravnou službou nemocnice.  Prichádzame s novou službou pre našich ubytovaných klientov, ktorá verím prispeje aj k zlepšeniu ich zdravotného stavu a aj príbuzným odpadne mnoho starostí.“


Vytvorené: 8. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 8. 6. 2022 09:02
Autor: Daniela Virostko