Obsah

Mesto Svit získalo Pečať rozvoja obcí a miest

Typ: ostatné
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NIS SR) vykonalo hodnotiacu analýzu 2 926 obcí a miest SR, v ktorej hodnotilo rating na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti, ďalej rozpočty obcí a

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NIS SR) vykonalo hodnotiacu analýzu 2 926 obcí a miest SR, v ktorej hodnotilo rating na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti, ďalej rozpočty obcí a

miest z pohľadu plnenia príjmov a výdavkov, príjmové rozpočty z pohľadu závislosti príjmov na optimálnosti daní a poplatkov, nenárokovateľných položkách a taktiež výdavkové položky pre bežnú existenciu samosprávy, environmentálne položky (energie, odpadové hospodárstvo), investičné aktivity a úvery. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015.

Na základe spomínanej analýzy hospodárenia bola samospráva mesta Svit vyhodnotená ako samospráva, ktorá sa môže zaradiť medzi 37,7% obcí a miest, kde sú obyvatelia spokojní s prácou starostu alebo primátora. Zozbierané údaje a vyhodnotenia poskytne NIS SR štátnym inštitúciám, ktoré im pomáhajú pri preverovaní pri žiadostiach o eurofondy a pôžičky na realizáciu obecných a mestských stavieb a infraštruktúry.


Vytvorené: 15. 2. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2018 22:51
Autor: Správca Webu