Obsah

Mesto prichádza s riešením dlhodobého problému spojeného so znečisťovaním verejných priestranstiev psími exkrementami

Typ: ostatné
Po dlhodobej polemike spojenej so znečisťovaním verejných priestranstiev psími exkrementami vedenie mesta Svit aj na základe tlaku verejnosti a poslancov mestského zastupiteľstva prikročilo k riešeniu, ktoré by malo byť prijateľné pre všetky zainteresované strany. Ide o jeden z najdiskutovanejších problémov, ktorý znepríjemňuje život obyvateľom mesta, a to nielen zodpovedným majiteľom psíkov, ale aj tým, ktorí sa sťažujú na znečisťovanie verejných chodníkov a priestranstiev psími exkrementami.

Po dlhodobej polemike spojenej so znečisťovaním verejných priestranstiev psími exkrementami vedenie mesta Svit aj na základe tlaku verejnosti a poslancov mestského zastupiteľstva prikročilo k riešeniu, ktoré by malo byť prijateľné pre všetky zainteresované strany. Ide o jeden z najdiskutovanejších problémov, ktorý znepríjemňuje život obyvateľom mesta, a to nielen zodpovedným majiteľom psíkov, ale aj tým, ktorí sa sťažujú na znečisťovanie verejných chodníkov a priestranstiev psími exkrementami.

V minulosti sa mesto snažilo tento problém čiastočne vyriešiť umiestnením odpadkových košov na psie exkrementy popri rieke, avšak väčšinou to skončilo ich zničením vandalmi. Preto sa vedenie mesta rozhodlo konať iným spôsobom a vyjsť tak v ústrety všetkým obyvateľom. Riešenie však prináša aj zodpovednejší prístup tých majiteľov psov, ktorí tejto časti povinnosti nevenovali doposiaľ dostatok pozornosti.

Jednou zo zákonných povinností majiteľa psa je pri jeho vyvádzaní pozbierať za ním psie exkrementy. Tí nezodpovednejší to nerobia a zdá sa to nepochopiteľné, keďže mnohí z nich sa prezentujú ako najväčší priatelia zvierat a ochranári životného prostredia, ale na druhej strane si možno neuvedomujú, ako tým znečisťujú svoje okolie a v neposlednom rade tým obťažujú aj ostatných občanov a dehonestujú dobré meno zodpovedných psíčkarov. Situácia je o to komplikovanejšia, že majitelia psov ich venčia na sídliskách, kde sa bežne hrajú deti.

Vedeli ste, že psie exkrementy patria do kategórie infikovaného a alergénneho odpadu a agentúra ochrany životného prostredia USA klasifikuje psie exkrementy v rovnakej kategórii ako aj ropné škvrny?

Treba si uvedomiť, že aj keď nestúpime na psí exkrement, neznamená to, že neprichádzame do kontaktu s baktériami, ktoré sa v ňom nachádzajú. Nepozbierané psie exkrementy, resp. zvyšky po ich nedôslednom zbieraní, sú vysušované a menia sa na prach. Pri kosení sú ako mikroskopické častice spolu s prachom rozvírené do ovzdušia a môžu sa dostať nielen do dýchacích ciest človeka, ale cez otvorené okná aj do vyšších častí obytných domov a pôsobia ako alergény.

Majitelia psov by si mali v prvom rade uvedomiť, že ich pes sám po sebe upratať nevie a v rámci svojej zodpovednosti sú povinní urobiť to za neho. Odstraňovať po svojom psovi výkaly je zákonnou povinnosťou majiteľa psa a vzhľadom k tomu, že podľa zákona o odpadoch platného na území SR sú psie exkrementy zaradené medzi ostatný bežný odpad, je možné ho vysypať v akomkoľvek sáčku do akejkoľvek smetnej nádoby na komunálny odpad, samozrejme, s výnimkou nádob určených na separovaný odpad. Rovnako je potrebné brať na vedomie, že v zmysle zákona a riešenia problematiky znečisťovania verejných priestranstiev ten, kto vedie psa a neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes zničil verejné priestranstvo, sa dopustí priestupku a môže mu byť uložená pokuta, v zmysle § 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, a to až do výšky 65 eur.

Okrem vyhýbania sa pokutám plnením si povinností, patrí medzi ďalšie rozumné dôvody, prečo zbierať psie výkaly, najmä udržiavanie čistoty mesta, čistých ulíc, parkov a trávnikov, čo v konečnom dôsledku slúži k zvyšovaniu atraktivity mesta a zaručuje, že sa domov nevrátite s nechceným darčekom na topánke. Takisto deti sa môžu bez obáv hrať na detských ihriskách a trávnatých plochách, po daždi a v teple sa nešíri do okolia nepríjemný zápach.

Vedenie mesta sa tentokrát namiesto každoročného vynakladania obrovského množstva financií na hromadný zber exkrementov a následnú úpravu verejných priestranstiev rozhodlo pristúpiť k inovatívnemu a ekologickejšiemu riešeniu problému. Spočíva vo vytvorení ekologických miest na venčenie psov, ktoré odbremení sídliská a ulice od nepríjemných psích exkrementov. Zároveň zabráni vysychaniu trávnikov, kríkov, stromov, hrdzaveniu lavičiek, stĺpov dopravných značiek, zábradlí ihrísk a verejného osvetlenia, ktoré je spojené s vysokými nákladmi na údržbu a renováciu. Výhodou je tiež zabránenie rozširovaniu nákazlivých chorôb, ktoré sú prenosné zo psov na človeka a hlavne na malé deti. Veríme, že v neposlednom rade bude výhodou aj to, že psy budú mať svoje pravidelné miesto na venčenie a majitelia psov budú šťastnejší a obľúbenejší pre ostatných spoluobčanov.

Ako by to malo fungovať?

Ekologická toaleta priťahuje psy a aktívne podporuje ich vylučovanie vďaka špeciálnej zložke s obsahom psích feromónov, ktorá sa postupne uvoľňuje do okolia stanice (toalety). Táto zložka so psími feromónmi pôsobí na psy ukľudnujúco a podporuje preznačovanie ich vlastného teritória. Spolupráca majiteľa psa pri tomto ekologickom riešení je veľmi dôležitá, lebo psa je potrebné podporovať na vykonávanie potreby na toalete, obzvlášť pri ranných prechádzkach. Majiteľ psa po príchode k nej umožní psovi pohodlný prístup povolením vôdzky, prípadne jej zafixovaním na závesný element, ktorý sa nachádza na stĺpe stanice.

Majiteľ následne nechá psa inštinktívne vykonať potrebu. Potom je vhodné psa pochváliť prípadne odmeniť, aby si na venčenie v stanici vytvoril návyk. Majiteľ psa naberie tuhý exkrement priloženou lopatkou aj s časťou absorpčnej hmoty a vhodí ho do plastového vreca, ktoré sa nachádza v ochrannom koši toalety. Zvyšky exkrementu a vylúčený moč prechádza absorpčnou hmotou a následne filtračnou vložkou, čím sú zbavené choroboplodných zárodkov, zápachu, pH kyslosti a sú neutralizované. Výsledkom filtrácie je nezávadná tekutina.

Vzhľadom k tomu, že na sídliskách sa nachádzajú detské ihriská a v týchto miestach sa tak pohybuje veľké množstvo detí, nepovažujeme za vhodné ekologické toalety umiestňovať priamo medzi bytové domy. Na základe tejto skutočnosti a tiež vzhľadom na mieru frekventovanosti návštevy miest, kde sa psíčkari najčastejšie vyberajú venčiť svojich domácich miláčikov, boli vytipované lokality, ktoré budú vymedzené ako „venčoviská“ a práve na týchto miestach budú umiestnené ekologické toalety pre psy. V prvom prípade ide o trávnatý úsek pozdĺž hlavnej cesty I/18, kde by mali byť umiestnené 3 ekologické toalety a druhou lokalitou je pozdĺžny úsek severného brehu rieky Poprad, kde sa umiestnia 2 ekologické toalety.

Vážení psíčkari, prosíme Vás o zodpovedný prístup a veríme, že týmto spôsobom nájdeme spoločnú cestu k riešeniu problému, lebo bez vás, ako zodpovedných majiteľov psov, to nepôjde. Pokúsme sa takýmto spôsobom brať ohľad na všetkých obyvateľov mesta a jeho návštevníkov.

Foto: ilustračné, ECO DOG TOILET GROUP, s.r.o., www.ecodogtoilet.com


Vytvorené: 19. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2018 22:51
Autor: Správca Webu