Obsah

Lávka na chodníku pre cyklistov a chodcov je opravená

Typ: ostatné
Lávka na chodníku pre cyklistov a chodcov je opravená 1Projekt rekonštrukcie lávky bol spolufinancovaný z prostriedkov z výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.

Lávka bola z bezpečnostného hľadiska nevyhovujúca, vzhľadom k tomu že zábradlie nebolo zabezpečené proti prepadnutiu, preto sa musela konštrukcia zabezpečiť so zváraním a montážou pletiva. Konštrukcia bola značne skorodovaná preto bolo potrebné konštrukciu očistiť a následne natrieť syntetickým náterom. Niektoré časti mosta boli z hľadiska bezpečnosti vo veľmi zlom stave.

 

Doplňujúce informácie:

Vykonané práce:

Oprava mostovky – vyspravenie mostový dielcov betónovou mazaninou

Očistenie a odkrytie ložísk mosta

Očistenie napínacej konštrukcie a následný náter konšrukcie

Montáž pletiva na konštrukciu – natiahnutie  a upevnenie

Asfaltovanie mostného záveru

 

Výzva predsedu PSK na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2020.

Program: 1“ŠPORT“

Podprogram: 1.1 – kapitálové (investičné) výdavky

Názov projektu: Rekonštrukcia jestvujúcej lávky pre cyklistov a chodcov vo Svite.

psk

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja


Vytvorené: 23. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 10. 2020 13:27
Autor: red