Obsah

Kontrolné dni investičných projektov

Typ: ostatné
Rekontrukcia materskej školy Mierová Kontrolné dni sa uskutočnili v teréne aj na mestskom úrade. K projektom rekonštrukcie materskej školy a revitalizácie vnútroblokov pribudla aj realizácia ďalšieho projektu - Zariadenia pre seniorov.

Rekonštrukcia - Materská škola Mierová

Rekontrukcia materskej školy MierováNa treťom kontrolnom dni za účasti primátorky mesta Dáši Vojsovičovej informoval zhotoviteľ stavby o priebehu postupu prác. Stavebný dozor si so zhotoviteľom stavby prešiel postup prác. „Čo sa týka osadenia plastových dverí pri vstupe do vybúraného otvoru, toto ešte nie je vyhotovené, avšak výšková úprava podláh na poschodí je osadená nášľapnými a protihlukovými doskami. Pokračujú aj práce v exteriéri na prístavbe, kde sa bude riešiť výmenníková stanica. V projekte postupujeme podľa harmonogramu, prebiehajú betonárske práce na základovej doske, odčerpanie vody a stabilizovanie. V ďalších dňoch sa pokračuje na betonáži stien,“ uzavrel Jaroslav Benko, stavebný dozor.

Zástupcovia zhotoviteľa stavby si so zástupcami mesta, stavebným dozorom, projektantmi a vedúcimi dodávateľov ako aj s projektovým manažérom Agentúry regionálneho rozvoja PSK vymenili informácie aj na MsÚ, kde sa hovorilo najmä o podrobných postupoch o prebiehajúcich prácach.

Kontrolný deň - mestský úrad - rekonštrukcia materskej školy

Projekt revitalizácie vnútroblokov sídlisk Kpt. Nálepku a Jilemnického

Rokovanie k revitalizácii vnútroblokovKontrolný deň sa konal na MsÚ, kde sa diskutovalo o dodávateľských zmluvách a všetkých potrebných procesoch, ktoré súvisia s projektom. Do diskusie sa online formou zapojili aj projektanti. Primátorka Dáša Vojsovičová sa zaujímala hlavne o logistiku parkovania pri vnútrobloku Kpt. Nálepku, ktorá sa bude realizovať v polovici júna.

Zhotoviteľ stavby realizoval výkop sond pre uloženie káblových žľabov. „Chodníky na ulici Jilemnického sú vysypané makadamom, závažné problémy sme nezaznamenali, postup prác sa realizuje v súlade s harmonogramom,“  informoval stavebný dozor Peter Basarík.

Zhotoviteľ stavby spoločnosť ARPROG, a. s., pracuje na osadení obrubníkov, dosypoch a kladení samotnej dlažby. „Práce nám niekedy komplikuje počasie, máme pripravenú Mierovú ulicu, na Jilemnického nás čaká pokládka dlažby. Občanov prosíme o trpezlivosť, je to veľký rozsah prác, ktoré robíme - 2 km chodníkov,“ dodal J. Gallik,  zástupca dodávateľa.

Začali sa realizačné práce v projekte Zariadenia pre seniorov

Kontrolný deň na Zariadení seniorov sa začal priamo v teréne a to zemnými prácami a sondážou. „Podľa poveternostných podmienok sa budú realizovať výkopové práce, cieľom je dostať sa k možnosti zakladať stavbu,“  informoval Ján Jurčišin, stavebný dozor.

Realizačné práce - projekt Zariadenia pre seniorovStavebná činnosť - ZPS - kontrolný deň


Vytvorené: 24. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 24. 5. 2023 18:59
Autor: red./ZD