Obsah

JARNÉ UPRATOVANIE - PRISTAVENIE KONTAJNEROV

Typ: ostatné
JARNÉ UPRATOVANIE - PRISTAVENIE KONTAJNEROV Technické služby Mesta Svit vychádzajú v ústrety občanom pred Veľkonočnými sviatkami. Postupne rozmiestnia veľkoobjemové kontajnery ( VOK-y). VOKY budú rozmiestnené od 8.04. do 14.04. v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00,v sobotu od 9:00 do 15:00.

JARNÉ UPRATOVANIE - PRISTAVENIE KONTAJNEROV

Technické služby Mesta Svit vychádzajú v ústrety občanom pred Veľkonočnými sviatkami. Postupne rozmiestnia veľkoobjemové kontajnery ( VOK-y). VOKY budú rozmiestnené od 8.04. do 14.04. v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00,v sobotu od 9:00 do 15:00.

Jarné upratovanie  - pristavenie veľkoobjemových kontajnerov (VOK)

Technické služby Mesta Svit vychádzajú v ústrety občanom pred Veľkonočnými sviatkami. Postupne rozmiestnia veľkoobjemové kontajnery ( VOK-y). VOKY budú rozmiestnené od 8.04. do 14.04. v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00,v sobotu od 9:00 do 15:00.

Vzhľadom k tomu, že v minulosti dochádzalo k zneužívaniu pristavených VOKOV  (napr. umiestňovaný nebezpečný odpad, stavebná suť, ukladanie odpadov občanmi okolitých dedín) , bude preberanie odpadu monitorované zamestnancami TS a Mestskou políciou. Chceme požiadať občanov, aby sa preukázali dokladom  potvrdzujúcim trvalý pobyt v meste Svit.

Do kontajnerov je možné umiestňovať nasledovný druh odpadov:

starý nábytok, posteľ, sedačka, kreslo, stoličky, starý koberec alebo podlaha, objemné obaly, drevené okenné rámy bez skiel, matrace, dvere. Starý nábytok rozoberte na menšie časti, aby zaberal čo najmenší objem, kovania nie je potrebné odstrániť.

Do VOKOV nepatrí:

stavebný odpad, odpad zo záhrady, elektro odpad (chladničky, televízory, práčky), bežne zbieraný vytriedený komunálny odpad (papier, kartón, sklo, plasty, kovy), pneumatiky, nebezpečný odpad (oleje, plechovice z farieb, riedidiel,  batérie,  a pod.).

Odpad, ktorý nestihnete umiestniť do veľkoobjemového kontajnera, alebo ktorý nie je predmetom tohto zberu, môžete odviezť celoročne na zberný dvor, kde vám bude odobratý bezplatne  (neplatí pre stavebný odpad).

Predpoklad rozmiestnenia VOKOV:

P.č.

Dátum

Deň

Miesto

Upresnenie

1

8.4.2022

piatok

Svit

Za Sintrou – kultúrny dom

2

8.4.2022

piatok

Podskalka

Železničná- vjazd do Podskalky

3

9.4.2022

sobota

Svit

Záhradná – kpt Nálepku pri garážach

4

9.4.2022

sobota

Podskalka

Za kultúrnym domom – Podskalka

5

11.4.2022

pondelok

Svit

Pri Agromilku

6

11.4.2022

pondelok

Podskalka

Železničná – Lesná

7

12.4.2022

utorok

Svit

Pri bývalom sklenárstve

8

12.4.2022

utorok

Podskalka

Horská  - na vodáreň

9

13.4.2022

streda

Svit

Pri Rybárskom dome

10

13.4.2022

streda

Svit

Štúrova medziblok

11

14.4.2022

štvrtok

Svit

Za bývalým daňovým úradom

12

14.4.2022

štvrtok

Svit

Štefánikova medziblok


Vytvorené: 5. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 11:42
Autor: Technické služby Mesta Svit