Obsah

Jánskeho plaketu si prebralo 7 Sviťanov

Typ: ostatné
Diamantový ocenení_v strede J_Jína Slovenský Červený kríž (SČK) odovzdával vyznamenania aj darcom krvi zo Svitu.

Diamantový ocenení_v strede J_JínaV stredu 22. novembra 2023 sa v sále MsÚ v Poprade uskutočnilo slávnostne odovzdávanie vyznamenaní Slovenského Červeného kríža (SČK) Územný spolok Poprad, a to mnohonásobným darcom krvi. 7 svitských bezpríspevkových darcov krvi si v Poprade prevzalo zlatú a diamantovú Jánskeho plaketu. SČK Územný spolok Poprad organizuje ocenenia ako prejav vďaky za darovanie krvi, ktorá zmierňuje bolesti a zachraňuje ľudské životy, ako aj pre zvýšenie spoločenského statusu týchto šľachetných a vzácnych ľudí.

Zlatou Jánskeho plaketou boli za rok 2022 ocenení Karolína Kovácsová, Ľudmila Matúšová, Martin Orolín, Július Petráň a Michaela Valčáková. Diamantovú plaketu si odniesol Jaroslav Jína a Katarína Lukáčová.

Územný spolok toto oceňovanie vníma ako posilňujúci prvok spolupatričnosti. „Šťastie človeka  nespočíva v jeho sláve, spočíva v tom, koľko ľudí urobil šťastných. Som si istá, že sa všetkým darcom krvi aj dnešným oceneným podarilo naplniť množstvo ľudí zdravím a šťastím,“ pozdravila na úvod prítomných Denisa Kučkovská, riaditeľka SČK Územný spolok v Poprade.

Darcovia krvi zo Svitu

Ako sa ďalej Kučkovská vyjadrila, verí, že takýchto ako sú ocenení, bude stále viac. „Pomáhať ľuďom bez rozdielu, je tak ako aj u vás darcov, tak aj pre našu organizáciu SČK poslaním a hnacím motorom. Patrí vám všetkým obrovská vďaka,“ doplnila D. Kučkovská.

Zosobnenenie darcovstva pre SČK predstavuje Ladislav Moravčík zo Svitu, ktorý je podpredsedom Územnej rady Územného spolku SČK v Poprade a držiteľom medaily profesora Jána Kňazovického a 113-násobným darcom krvi. „Chcel by som sa poďakovať, a je to veľká česť a radosť pre mňa, že sa s vami môžem znovu po troch rokoch stretnúť, pretože tieto pekné stretnutia načas prerušila korona. Kedysi som býval v malej dedinke pri Nitre, moja mama učila v škôlke a bola dobrovoľná sestra SČK. Nemohla však darovať krv, lebo bola chudokrvná, ale aspoň takto sa zapájala do činnosti SČK. Otec aj starší brat boli darcovia krvi, čiže to darcovské zázemie som mal doma. Keď som dovŕšil 18 rokov a chodil som na gymnázium do Bratislavy, tak moja prvá cesta viedla do tranfúznej stanice a odvtedy som priebežne každé 4 mesiace chodil darovať krv. Darovanie krvi je určitý druh prevencie, pri tom darovaní sa môžu zistiť veci a môžete tak predísť nejakým zdravotným komplikáciám. Darcovstvu som verný dodnes a je to moja srdcová záležitosť. Pre mňa je tento deň vianočný – sú to tzv. červenokrížske Vianoce, na ktoré sa teším. O mesiac tie sviatky prežívam spolu so svojou rodinou. Vianoce sú aj o odovzdávaní darčekov a my vám dnes odovzdávame darčeky v podobe plakiet. Sú to také malé darčeky. Tie veľké dary, vy všetci, čo ste tu, odovzdávate niekoľko krát do roka, keď prídete na stredisko NTS a odovzdávate svoju krv, ktorou zachraňujete životy a prinavraciate ľuďom zdravie. Ľudská krv sa zatiaľ nedala nijako vyrobiť ani nahradiť. To sú tie ozajstné dary, ktoré sa nedajú kúpiť. Sú to dary, ktoré vy dávate tým bezmenným ľuďom a zachraňujete životy otcov a matiek, ktoré pri pôrode stratia veľa krvi ako aj ľuďom, ktorí sú účastníkmi ťažkých úrazov a dopravných nehôd. Vďaka vám prežijú. Myslím si, že je to úžasné, že SČK týchto ľudí oceňuje, veď tieto plakety sa odovzdávajú už viac ako 60 rokov. Čo vám teda zaželať? Veľa, veľa, zdravia, aby ste mohli to zdravie vracať iným, aby sme sa takto mohli stretávať za určité obdobie opäť. Držím vám veľmi palce, nech sme tu čo najdlhšie a mohôžeme pomáhať ľuďom. Ďakujem!,“ porozprával o svojej ceste darcu krvi L. Moravčík.

Ladislav Moravčík

Pozvanie na slávnostné oceňovanie prijali aj darcovia, ktorí boli ocenení v rokoch 2020, 2021 a 2022.

„Pre mňa znamená darovať krv dobrý pocit, že možno niekomu raz zachránim život. Aj teraz mi prišla sms-ka s informáciou, že vaša krv zachránila život. V prípade, že by sa niečo stalo, napríklad, by som mala nejakú vážnu nehodu, tak sa mi rýchlejšie obnoví krv, lebo organizmus je zvyknutý, že tej krvi ubudne. Kvôli tomu to samozrejme nerobím. Primárne to robím preto, lebo moja krv niekomu pomôže,“  uviedla darkyňa Andrea Križanová, ktorá bola ocenená Jánskeho plaketou za rok 2021. Kto ju v odberoch motivoval najviac? „Určite môj otec, ktorý bol viacnásobným darcom. Prvýkrát som krv darovala v decembri 2008 na MsÚ, kde sa odber v minulosti realizoval, v súčasnosti mám za sebou 34 odberov,“ doplnila A. Križanová.

Jaroslav Jína zo Svitu, ktorý bol v stredu ocenený diamantovou Jánskeho plaketou a má za sebou 80 odberov vyjadril svoj odkaz pre tých, ktorí rozmýšľajú či sa stať darcom krvi. „Nech to určite skúsia, nemusia sa vôbec ničoho báť. Jediné, čo potrebujú je, aby mali pevné zdravie, nič viac. Tí, ktorí váhajú, by to mali rozhodne skúsiť. U nás sme to darcovstvo mali v rodine, môj otec bol dlhoročný darca krvi, ja som začal darovať krv na vojenskej službe v roku 1998. Vždy mám lepší pocit po darovaní krvi, kedy sa cítim uvoľnenejšie ako po darovaní plazmy,“ vyznal sa J. Jína.

Darovať krv chcela vždy aj Sviťanka Anna Poradová, ktorá počas covidového obdobia získala zlatú Jánskeho plaketu a v súčasnosti má za sebou 31 odberov. „S darcovstvom krvi som začala ako študentka. Pre mňa je to vnútorne o dobrom pocite, že konám dobro. Je to naozaj také zadosťučinenie pre človeka, ktorý leží v kresle na odbere a vie, že jeho krv naozaj niekomu pomôže. Veľa krát sa mi stalo, že mi prišla spätná väzba, že moja krv niekomu pomohla. Ten pocit, že pomôžete človeku, ktorému začne prúdiť v žilách vaša krv, je úžasný,“ uzavrela A. Poradová.

Darovanie najvzácnejšej tekutiny je prirodzené aj pre Katarínu Šlebodovú zo Svitu, ktorá darcovstvo krvi videla už u svojich rodičov. „Keď som sa tak raz zamyslela, čo by malo byť odpoveďou na otázku, prečo darujem krv, zhodou okolnosti v médiách odznela tragická udalosť o utopení sa človeka v rieke. Rovno v tej súvislosti mi napadlo, že neviem, či by som našla v sebe odvahu skočiť do tej rieky a zachrániť toho neznámeho človeka, ale našla som v sebe odvahu darovať krv, a takýmto spôsobom zachrániť ľudský život. Po materskej dovolenke som prvýkrát darovala krv s kolegyňou, bolo to dávno a mala som obavu, či mi vôbec krv vezmú . Ten odber bol v tej dobe trošku komplikovaný. A okrem skúšobnej krvi sa brala aj vzorka moču. Ja som mala strach, srdce mi bilo a nevedela som, či sa mi z toho stresu nezvýši tlak. V roku 1999 sa aj dlhšie čakalo na výsledky, no čím dlhšie už darujem krv, tým je aj kratšia čakacia doba. Keď bola korona, ľudia nechodili darovať krv, báli sa. Ja som v tom čase bola raz. Doba pokročila a zmenili sa aj spôsoby vyšetrenia krvi. Teraz sú odber krvi ako aj výsledky veľmi rýchle, človek sa nemusí objednávať,“  priznala K. Šlebodová, ktorá má za sebou už 55 odberov.

Slovenský Červený kríž oceňuje za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov plaketami Jana Janského a medailou Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi. Na slávnostnom oceňovaní sa okrem darcov z popradského okresu zúčastnili podujatia aj zástupcovia SČK, Národnej transfúznej stanice SR a zástupcovia miest a obcí, z ktorých sú pozvaní oceňovaní hostia.

„Prejavujem hlbokú vďaku a uznanie všetkým obetavým darcom krvi, ktorí napĺňajú svoju potrebu pomáhať druhým a bezodplatne darujú svoju krv. Všetkým oceneným občanom nášho mesta, srdečne blahoželám a prajem im hlavne veľa zdravia,“ dodala Dáša Vojsovičová, primátorka mesta Svit.  

Kategórie ocenenia SČK podľa počtu odberov:

Bronzová plaketa – ženy 10 odberov, muži 10 odberov

Strieborná plaketa – ženy 20 odberov, muži 20 odberov

Zlatá plaketa – ženy 30 odberov, muži 40 odberov

Diamantová plaketa – ženy 60 odberov, muži 80 odberov

Kňazovického medaila – ženy 80 odberov, muži 100 odberov

Pamätná plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. – za rozvoj darcovstva krvi

Ocenení Sviťania majú bezplatné výhody v autobusovej preprave MHD-Svit, a to po vyplnení formulára, preukázaní sa totožnosti a potvrdení SČK o získaní plaket. Viac informácií na www.tatrybus.sk

 


Vytvorené: 24. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 24. 11. 2023 22:31
Autor: Zuzana Dobránszka