Obsah

Hodina občianskej náuky v praxi

Typ: ostatné
Primátorka Dáša Vojosvičová so šiestakmi zo Spojenej školy Mierová Šiestaci zo Spojenej školy Mierová zavítali na mestský úrad počas hodiny občianskej náuky. Čo sa na mestskom úrade dozvedeli?

Návšteva Spojenej školy Mierová na MsÚ„Možno viete, že mesto Svit je spádové mesto pre okolité obce a okrem školskej výchovy zabezpečuje aj starostlivosť v zdravotnom stredisku. Po sčítaní obyvateľov máme vo Svite 7783 obyvateľov a zhruba pre rovnaký počet ľudí zo spádových obcí zabezpečujeme aj povinnú infraštruktúru,“ privítala na úvod šiestakov primátorka mesta Dáša Vojsovičová v zasadačke MsÚ.

Cieľom stretnutia bolo prepojenie teoretických znalostí žiakov s praxou. Žiaci 6. ročníka sa na občianskej náuke učia aj o miestnej samospráve, čo si primátorka preverila kvízom, ktorý pre nich pripravil mestský úrad. Školáci boli veľmi aktívni a v diskusii sa prejavil ich záujem dozvedieť sa niečo nové. Čo zaujalo školákov najviac? Deti diskutovali o nápadoch a zmenách v meste, ale zazneli otázky ako: Bude mať mesto Svit ďalší obchod - Kaufland? Koľko má primátorka rokov a má aj deti? Pribudnú nám nejaké športoviská? Budeme mať U- rampu?

Primátorka odpovedala na všetky zvedavé otázky a predstavila školákom nielen svoju funkciu a náplň práce, organizačnú štruktúru MsÚ a víziu mesta, ale zoznámila ich aj s agendou mestského úradu a vysvetlila im chod jednotlivých oddelení. Trieda začala prehliadku MsÚ v zasadačke, kde zasadá mestské zastupiteľstvo. Práve na tomto mieste obdarovali žiaci vedenie mesta kvetmi a školským projektom.

Primátorka Dáša Vojosvičová so šiestakmi zo Spojenej školy MierováŠkolský projekt o meste Svit

Školáci sa ďalej presunuli do kancelárie prvého kontaktu, nakukli k informatikovi mesta a zvedavé otázky kládli v zasadačke sekretariátu. Primátorku potešili vedomosti, ktoré školáci nadobudli o svojom meste. Deti vedeli odpovedať na to, koľko poslancov má mesto Svit, v ktorom roku bolo mesto založené, a čo budeme oslavovať na budúci rok, či aké symboly mesto Svit má – pečať, vlajku a erb.

Na besede sa školáci dozvedeli o spolupráci s partnerskými mestami, o tom ako funguje napríklad denný stacionár, v akom procese sú rozbehnuté projekty mesta a do historických udalostí mali možnosť nahliadnuť v kronikách mesta a pamätných knihách.

Na investičnom oddelení ich zamestnanci uviedli do problematiky územného plánovania a životného prostredia. Spoločný stavebný úrad predstavil žiakom svoju agendu, informoval ich o tom, aký proces musia absolvovať, ak by si chceli postaviť garáž, altánok alebo rodinný dom, kedy si majú ich rodičia podať ohlásenie a pri akých prácach ohlásenie nie je potrebné.

„Chcem sa vám všetkým poďakovať, že ste prišli, a že sa zaujímate o to, ako mesto funguje. Verím tomu, že sme vás informačne obohatili. Tí, ktorí ste priamo zo Svitu, zaujímajte sa prosím o to, čo sa v našom meste deje, buďte aktívni a zapájajte sa do podujatí, ktoré mesto organizuje, robíme to pre vás, aby sa vám tu dobre žilo,“ uzavrela návštevu šiestakov na MsÚ primátorka mesta Dáša Vojsovičová.  


Vytvorené: 26. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 26. 5. 2023 13:38
Autor: red./ZD