Obsah

Dopravno-sociologický prieskum v meste Svit

Typ: ostatné
Dopravno-sociologický prieskum v meste Svit Samospráva mesta plánuje v blízkej budúcnosti realizovať vo Svite rôzne opatrenia v oblasti dopravy a mobility, ktoré pomôžu zlepšiť dopravnú situáciu v meste a prispejú k zvýšeniu kvality života občanov v meste. Najmä z tohto dôvodu bude v dňoch 11. – 19.06.2016 v domácnostiach mesta Svit realizovaný dopravno-sociologický prieskum.

Samospráva mesta plánuje v blízkej budúcnosti realizovať vo Svite rôzne opatrenia v oblasti dopravy a mobility, ktoré pomôžu zlepšiť dopravnú situáciu v meste a prispejú k zvýšeniu kvality života občanov v meste. Najmä z tohto dôvodu bude v dňoch 11. – 19.06.2016 v domácnostiach mesta Svit realizovaný dopravno-sociologický prieskum.

Prieskum bude prebiehať formou vyplňovania anonymného dotazníka prostredníctvom anketárov - študentov zo Strednej odbornej školy vo Svite, ktorí navštívia jednotlivé domácnosti v meste a preukážu sa preukazmi a listom s písomným poverením.

Výsledky prieskumu poskytnú mestu údaje o dopravnom správaní obyvateľov Svitu, ktoré budú použité pre dopravné modelovanie a návrh rôznych opatrení v rámci dopravy (napr. parkovanie, chodníky, cyklistické cestičky). Cieľom tohto prieskumu je zlepšenie a zefektívnenie dopravnej infraštruktúry v meste a odstránenie pretrvávajúcich problémov, čo je možné dosiahnuť jedine na základe presných a pravdivých informácií. Každá jedna odpoveď je pre úspešný výsledok prieskumu dôležitá.

Vzhľadom k tomu, že je potrebná veľká vzorka odpovedí obyvateľov mesta, dovoľujeme si Vás týmto osloviť s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý sa vypĺňa za celú domácnosť.

Ďakujeme, že nám pomôžete zlepšiť život v našom meste a taktiež za Vašu ústretovosť a zhovievavosť pri realizovaní tohto prieskumu.


Vytvorené: 2. 6. 2016
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 11:42
Autor: Správca Webu