Obsah

Dobrovoľní hasiči sa dočkali obnovy zbrojnice v časti Pod Skalkou

Typ: ostatné
rekonštrukcia hasičskej zborjniceDobrovoľní hasiči dostali vianočný darček v predstihu. Vo štvrtok 22. decembra 2022 sa dočkali zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice (HZ) v časti Pod Skalkou. Primátorka Svitu Dáša Vojsovičová im oficiálne odovzdala do užívania vynovenú hasičskú zbrojnicu.

Týmito stavebnými úpravami sa skultúrnilo prostredie pri ich edukácii a znížila sa aj energetická náročnosť budovy.

Vedenie mesta Svit sa o dotáciu zo štátneho rozpočtu určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu uchádzalo už v minulosti. Za bývalého vedenia primátora M. Škvareka v roku 2018 mesto schválilo uznesením č. 46/2018 podanie žiadosti na rekonštrukciu HZ a získalo dotáciu z Ministerstva vnútra SR v sume 30-tisíc eur. Rozpočtový náklad realizácie nadstavby v zmysle pripravenej dokumentácie predstavoval 50 000,- €, maximálna predpokladaná výška poskytnutej dotácie 30 000,- €, z toho predpokladaná spoluúčasť mesta činila 40 %, čo vo fáze prípravy uznesenia predstavovalo sumu 20 000,- €. Projekt v roku 2018 počítal s rekonštrukciou a nadstavbou HZ s využitím aj na poskytovanie ubytovania, na čo však predpokladaná výška 50-tisíc eur nepostačovala.

„Vzhľadom na vysoké dofinancovanie  a začiatok COVID pandémie, kde sme nevideli význam využívania týchto ubytovacích kapacít bolo s veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru Ondrejom Vargom pripravený nový projekt, ktorý bol na ministerstve vnútra SR odsúhlasený a schválený sumou 30-tisíc eur,“ uviedla primátorka Dáša Vojsovičová.rekonštrukcia hasičskej zborjniceNový projekt hasičskej zbrojnice nadobudol reálne kontúry až tento rok, a to rekonštrukciou jej najnutnejších častí. Práce na hasičskej zbrojnici začali v máji 2022 výmenou elektroinštalácie a svetiel za nízkoenergetické. V auguste nasledovala výmena a montáž nových elektrických vysúvacích brán a dreveného prístrešku nad bránami. Ku koncu roka sa rekonštruovali sociálne zariadenia, kde pribudol nový sprchový kút, dve toalety a priestory boli vymaľované náterom.

Nový projekt nutnej rekonštrukcie uskutočnenej v roku 2022 podporilo dotáciou Ministerstvo vnútra SR sumou 30-tisíc eur, spoluúčasť mesta Svit bola 1 500 eur.

„Verím, že táto rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ako aj skvalitnenie technického a vozového vybavenia  našich dobrovoľných hasičov prispeje k povzbudeniu a náboru nových členov ako aj aktívnej práce s mládežou,“ uzavrela primátorka.


Vytvorené: 27. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 30. 12. 2022 11:46
Autor: