Obsah

DEŇ UČITEĽOV SA VO SVITE OSLAVOVAL DODATOČNE

Typ: ostatné
Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová ocenila obetavú prácu učiteľov a pedagogických zamestnancov miestnych škôl oslavou Dňa učiteľov v spoločenskej sále hotela Spolcentrum v piatok 27. mája.

Termín stretnutia bol netradične májový a to pre protipadnemické opatrenia, ktoré v marci ešte pretrvávali. Primátorka mesta prejavila svoju úctu voči učiteľskému povolaniu v úvode podvečerného podujatia svojim príhovorom, v ktorom zároveň ďakovala: „Ďakujem, že ste hrdými nositeľmi kultúrnych a spoločenských hodnôt. Ďakujem, že svojim zodpovedným prístupom k práci plníte náročné úlohy vyplývajúce z výchovno-vzdelávacieho procesu. Ďakujem  za Vašu prácu v prospech našich žiakov, našich škôl a v prospech nášho mesta. Želám Vám hlavne veľa zdravia a radosti z práce i zo života.  Tento večer patrí len a len Vám a je len malinkou odmenou za veľkú prácu, ktorú vykonávate. Užite si najlepšie, ako viete a zabudnite na chvíľu na povinnosti, zaslúžite si to...“

Podujatia za zúčastnilo viac než 130 pedagogických zamestnancov, vrátane riaditeliek, zo Spojenej školy na Mierovej ulici, Základnej školy na Komenského ulici, Materskej školy na Mierovej ulici a z Elokovaného pracoviska Pod Skalkou, Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu a Súkromnej základnej umeleckej školy Fantázia. Po úvodnom slove si prítomní mohli vychutnať kultúrny program, v ktorom svoje exceletné výkony podali Ján a Liliana Magerová zo Základnej školy na Komenského ulici, Základnú umeleckú školu na Mierovej ulici vzorne reprezentovali spevom A.Chovanová, L. Ivanová, B., J. Kočanová a R. Ivan, Súkromná základná umelecká škola Fantázia predviedla tanečné choreografie „Nechajte zostúpiť anjelov "a „Sto dôvodov“ a svoj spev predviedli L. Ondirková,  Dominika Greňová a Gabriela Baranová a súčasťou kultúrneho pásma boli tiež dámy z Alimah Fusion a Divadla Alchýmie.

 

 

 


Vytvorené: 6. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 6. 6. 2022 11:25
Autor: Daniela Virostko