Obsah

Deň učiteľov

Typ: ostatné
„Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ Jan Amos Komenský

„Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ Jan Amos Komenský

V piatok 01. apríla 2016 sa v kaviarni Spolcentra uskutočnilo slávnostné stretnutie pedagógov pôsobiacich v školských zariadeniach na území mesta Svit pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. Pozvanie primátora Ing. Miroslava Škvareka prijali učitelia všetkých škôl vrátane materských, základných, umeleckých, Strednej odbornej školy a Centra voľného času.

„Poväčšine sa stretávame len počas bežných každodenných aktivít, ale dnes je toto stretnutie slávnostné, stretnutie kedy oslavujete svoj sviatok, Deň učiteľov. Dovoľte mi preto, aby som Vás pozdravila v tento Váš sviatočný deň. Už učiteľ národov J. A. Komenský povedal: „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia,“ čím predurčil dôležitú úlohu a postavenie učiteľov v spoločnosti. Profesia učiteľa je jednou z najušľachtilejších, zahŕňa v sebe povinnosti, potreby a chcenie odovzdávať informácie generáciám. Dovoľte mi, poďakovať Vám všetkým za Vašu prácu,“ poďakovala prítomným učiteľom Mgr. Lenka Mačugová, ved. odd. školstva pri MsÚ Svit.

„Poďakovanie patrí aj individualitám za ich dlhoročnú prácu a za to, že profesii učiteľa ostali verní 40 rokov, ba niektorí z nich aj po celý svoj život.“ Z rúk primátora a viceprimátora si za 40 rokov praxe prevzali ocenenie na znak vďaky pani Mgr. Emília Marešová, Mgr. Janka Kormaňošová, Bc. Darina Dikantová a pán Jozef Ištvánik.

Pri príležitosti odchodu do dôchodku odovzdal primátor pozornosť pani Mgr. Bronislave Majlátovej, Mgr. Božene Čarnogurskej a pánovi Mgr. Jurajovi Majlátovi.

Poďakovanie si prevzal aj nováčik v učiteľských radoch Bc. Ladislav Kralinský, ktorý žiakov športovej triedy spolu s pani Michaelou Drobnou priviedol až na Majstrovstvá Slovenska v minibasketbale, kde titul Majstra Slovenska aj získali.

Slávnostnú atmosféru dotvorili aj žiaci a učitelia základných umeleckých škôl so svojim hudobným a tanečným programom.


Vytvorené: 5. 4. 2016
Posledná aktualizácia: 12. 12. 2018 22:51
Autor: Správca Webu