Obsah

AKO ZNÍŽIŤ NÁKLADY NA ZBER ODPADOV

Typ: ostatné
DOBA ĽAHOSTAJNOSTI? Áno, stretávame sa s ňou neustále. Neustále hľadáme spôsoby , ako znižovať náklady na odpad, ktoré sa nakoniec prejavia v peňaženkách občanov. Modré 1100 litrové kontajnery. Tieto sú v meste určené na zber papiera a kartonáže.

Momentálne je v meste Svit rozmiestnených 38 modrých 1100 litrových kontajnerov. Je to veľa, či málo?

Áno , ľudia sú pohodlní, ľahostajní a kým sa ich to priamo netýka, neriešia. Česť výnimkám. Anonymita, ale mnohokrát aj ignorancia. A potom zrazu ponosy na plné kontajnery. Technické služby Mesta Svit častokrát napriek fixnému zverejnenému harmonogramu zberu jednotlivých druhov odpadov musia do svojho vyťaženého pracovného programu zaradiť mimoriadny zber .  Modré kontajnery sú niekedy naoko plné. Je tomu stále tak? Nie je . Neustále informujeme, žiadame, prosíme. Aby sme nemuseli prevážať vzduch, pretože veľa spoluobčanov hodí do kontajnera nerozloženú krabicu. A prevážame vzduch. A zvyšujeme náklady. A strácame čas. Čas, ktorý by sme mohli využiť na iné prospešnejšie činnosti.

Jeden príklad z nedávnej minulosti:

13.4.2022 o 14:05 na Štúrovej ulici pod „Kopčekom“ starší pán vkladal nerozložené krabice do kontajnera. Napriek upozorneniu, že sa takto kontajner rýchlo naplní, toto odignoroval. Je to jeden z kontajnerov v tejto lokalite, ktorý je často naplnený bohužiaľ „vzduchom“. Pred rokom sme investovali do informačných nálepiek na jednotlivé kontajnery, kde je špecifikácia , aký odpad tam patrí a ako naložiť s týmto odpadom.

Nebuďme ľahostajní. Upozornime „taktiež“  spoluobčanov, ak vidíme , že hádžu do kontajnera nerozložené papiere. Alebo jednoducho pohodia krabicu vedľa kontajnera. Lebo veď, ....„Však ich platíme z našich daní...“, ako možno napíšu skalní hejteri na sociálnych sieťach.

AJ toto je príklad prejavu kultúrnosti na Slovensku . Môžeme poškuľovať napríklad po bohatom Švajčiarsku. Ale pochybujem , že si tam obyvateľ dovolí nerešpektovať  jednoduché princípy.

Technické služby Mesta Svit

Obrázok č.1: Obsah kontajnera s krabicami na Štúrovej ulici

Obsah kontajnera na Štúrovej ulici s krabicami v pôvodnom stave

 

 

Obrázok č.2:                                                                    

Nerozložené krabice zo Štúrovej ulice                    

Krabice z kontajnera v pôvodnom stave - nerozložené

 

Obrázok č.:3

Rozložené krabice z kontajnera na Štúrovej ulici

Rozložené krabice z kontajnera na Štúrovej ulici

 

 

 


Vytvorené: 27. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 28. 4. 2022 15:56
Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT