Obsah

AKO ZÍSKAŤ FINANČNÝ PRÍSPEVOK ZA POSKYTNUTIE UBYTOVANIA ODÍDENCOM Z UKRAJINY. INFO TU:

Typ: ostatné
AKO ZÍSKAŤ FINANČNÝ PRÍSPEVOK ZA POSKYTNUTIE UBYTOVANIA ODÍDENCOM Z UKRAJINY. INFO TU: 1Osoba poskytujúca ubytovanie odídencom z Ukrajiny (oprávnená osoba) si môže požiadať o finančný príspevok na Mestskom úrade Svit.

Čo je potrebné predložiť mestu:

  • Originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi (vzor uverejnený na https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie).
  • Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby.
  • kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.
  • výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca.
  • všetky potrebné dokumenty je potrebné predložiť mestskému úradu do 5 pracovných dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca.
  • Zmluvy s povinnými prílohami je potrebné podať  v kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu Svit. 

Príspevok sa poskytuje vo výške:

  • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
  • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Túto povinnosť je odídenec povinný prvýkrát splniť v mesiaci apríl 2022.

Postup získania finančného príspevku za ubytovanie odídencov upravuje Zákon .č. 92/2022 Z.Z. o niektorých  ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine a Nariadenia vlády č. 99/2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.

VZORY DOKUMENTOV:

OO FO OBEC

OO PO OBEC

CESTNE VYHLASENIE

ZMLUVA ODIDENEC​​​​​​​


Prílohy

Vytvorené: 5. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 5. 4. 2022 15:15
Autor: red