Obsah

Ak máte záujem prevádzkovať stánok s občerstvením v lokalite bagroviska, prihláste sa

Typ: ostatné
Štrkovisko - Svitské jazerá Mesto Svit ponúka prevádzkovateľom mobilných stánkov s občerstvením priestor na prevádzku svojich služieb v lokalite Bagrovisko – Svit.

Štrkovisko - Svitské jazeráPrihlásiť sa môžete mailom na jana.budzakova@svit.sk alebo telefonicky 052 78 75 145. Podstatnou informáciou však je, že v lokalite nie je prívod elektriny a pitnej vody, prosíme preto, aby sa hlásili iba prevádzkovatelia, ktorí si vedia zabezpečiť tieto komodity vo svojej vlastnej réžii.

Stánok s občerstvením by bolo vhodné umiestniť na tzv. začiatok, resp. pri vstupe na bagrovisko, z juhozápadnej strany štrkoviska.

Na prevádzkovanie občerstvenia sa vzťahujú všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 3/2016 (ďalej len VZN). Toto VZN vníma umiestnenie stánku na bagrovisku ako ambulantný predaj.

K vydaniu povolenia na amb. predaj je potrebné doložiť kópiu oprávnenia na podnikanie, doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a služieb,  kód pokladnice e-kasa klient (PEKK) pridelený daňovým úradom pre virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) alebo on-line registračnú pokladnicu (ORP)  a uhradiť poplatok 6 eur/deň.

Zariadenie občerstvenia v prípade nemožnosti napojenia na vodu musí poskytovať dezinfekciu rúk, zabezpečiť kôš na odpad pochádzajúci z tovarov a služieb predaných týmto zariadením.


Vytvorené: 11. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 12. 5. 2023 9:13
Autor: red.