Obsah

Ak chcete prevádzkovať gastroslužby alebo športové a voľnočasové služby pre deti v areáli plavárne vo Svite, prihláste sa do súťaže

Typ: ostatné
Plaváreň Svit vstup Mesto Svit vyhlásilo obchodné verejné súťaže (OVS) na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Svit (budova a areál plavárne).

Plaváreň Svit vstupPredmetom a účelom nájmu OVS je zabezpečenie služieb pre návštevníkov plavárne v letnom období, ako napríklad:

 • Poskytovanie gastronomických služieb.
 • Predaj zmrzliny.
 • Poskytovanie služieb – športové a voľnočasové aktivity pre deti, mládež a dospelých, napríklad minigolf, kolotoče, nafukovacie atrakcie (bazény, šmýkačky) a podobne.

Doba nájmu je stanovená na letné obdobie, kedy je plaváreň prevádzkovaná ako kúpalisko, t.j. od 15.06.2023 do 15.09.2023.

 

Súťažné podmienky sú vyvesené na úradnej tabuli na webe www.svit.sk ako aj  na úradnej  tabuli pred mestským úradom.

OVS č. 2/2023prenájom pozemku v areáli plavárne na letné obdobie – gastroslužby, atrakcie a pod. Podávanie ponúk do  21.05.2023 – 12.00 hod.

Podmienky zverejnené na úradnej tabuli na mestskej stránke nájdete aj TU

Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:

 • presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa s uvedením telefónneho čísla
 • označenie „neotvárať, obchodná verejná súťaž č. 2/2023 – prenájom pozemku v areáli plavárne“
 • adresa príjemcu: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit.

Podávanie ponúk do  21.05.2023 – 12.00 hod.

 

OVS č. 3/2023prenájom nebytových priestorov na plavárni – zriadenie bufetu. Podávanie ponúk do 31.05.2023 – 12.00 hod.

Podmienky zverejnené na úradnej tabuli na mestskej stránke nájdete aj TU

Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:

 • presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa s uvedením telefónneho čísla
 • označenie „neotvárať, obchodná verejná súťaž č. 3/2023 – prenájom nebytových priestorov na plavárni – zriadenie bufetu
 • adresa príjemcu: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit.

Podávanie ponúk do 31.05.2023 – 12.00 hod.

 

OVS č. 4/2023prenájom nebytových priestorov na plavárnivestibul – umiestnenie automatov (potravinového, nápojového). Podávanie ponúk do  15.06.2023 – 12.00 hod.

Podmienky zverejnené na úradnej tabuli na mestskej stránke nájdete aj TU

Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:

 • presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa s uvedením telefónneho čísla
 • označenie „neotvárať, obchodná verejná súťaž č. 2/2023 – prenájom nebytových priestorov na plavárnivestibul – umiestnenie automatov
 • adresa príjemcu: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit.

Podávanie ponúk do  15.06.2023 – 12.00 hod.


Vytvorené: 15. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2023 12:06
Autor: red.